Možná už brzy se o tom budou moci přesvědčit rodiče předškoláků i mladších školáků z různých míst ve středních Čechách, jejichž potomci přinesou domů téma ochrany přírody právě skrze pohádkové postavy. Už bez pohádek, ale se vší vážností si na stejné téma mohou se svými rodiči promluvit i starší děti. Povedou je k tomu učitelé, kteří podporují myšlenku, že když se děti o šetrném vztahu k přírodě učí ve škole, pomáhají svým nadšením pozměnit i návyky v rodinách.

Jak na to, ukázaly pražské semináře, přičemž se pedagogové sjeli školit i do budovy středočeského krajského úřadu. Ne že by v jednacím sále krajských zastupitelů slova zavánějící pohádkou zněla poprvé – tentokrát ale směřovala k jasnému cíli: ukázat, jak téma ochrany přírody propašovat do výuky nenápadně – a ještě k tomu atraktivním způsobem. „Aby pedagogové snáze zaujali i nejmenší děti, budou do výuky zapojovat příběhy ze známých pohádek,“ tlumočila Deníku záměry organizátorů ze společnosti Recyklohraní Jana Čechová.

Původní pohádkové příběhy sice ekovýchovnými tématy zrovna nepřekypují – leckdy by tam člověk našel spíše pravý opak – nicméně stačí je jen trochu obohatit. Ředitelka a manažerka projektu Recyklohraní Hana Ansorgová připomněla, že s pohádkami lze citlivě skloubit i taková témata, jako je třeba předcházení vzniku odpadů. „Například okolo Budulínka odvíjíme vyprávění o obalech, Červená Karkulka nás zase provází tématem spotřeby potravin a jejich plýtvání,“ přiblížila zaměření nového dílu projektu Ekoabeceda. A když se do práce s elánem vrhnou i kantoři, může to leckterá rodina pocítit už v předvánočním čase. Nebo právě o Vánocích.

I díky Karkulce tak mohou rodiče od svých potomků dostat nový podnět. Dosud děti vnášely do rodin hlavně poučení o třídění odpadu nebo o „uklízení světa“ po těch, kteří ještě nepochopili, že vlastní svinčík není slušné nabízet ostatním, a to ani zadarmo. Teď je na cestě novinka: nabídnout zamyšlení nad tím, že než odpadky uklízet, než je poctivě separovat, je lepší snažit se chovat tak, aby vůbec nevznikly. 

Vedení předškoláků i výchovu žáků a studentů k tomu, aby už od dětství uvažovali o rozumné spotřebě, o alternativních materiálových i energetických zdrojích a minimalizaci odpadů, fandí i Simona Jandurová, která na středočeském krajském úřadu vede oddělení řízení projektů v oblasti životního prostředí. „Nestačí odpady jen třídit, lepší je zbytečně je netvořit; omezit jejich produkci,“ přikyvuje myšlenkám, které těm nejmenším přiblíží pohádkové postavy – a pro starší účastníky projektu se chystá upozornění na souvislosti. Nebude to jen v podobě diskusí, ale třeba i formou her.

To, že se od svých potomků něčemu přiučí i rodiče, pak není náhoda. Naopak: Jde o součást záměru, se kterým tvůrci výchovného materiálu Ekoabeceda od počátku počítali.