„Momentálně naše organizace vnímá, že se na nás začíná obracet stále více rodin, které před koronavirovou pandemií pomoc nepotřebovaly. Na rozdíl od 'notorických' pobíračů různých dávek je to pro ně nová situace. V tom, kde hledat o pomoc se neorientují. Vlastně se i za tu situaci trochu stydí,“ popsala.

Nabízené potravinové balíky navíc obsahují i hygienické potřeby. Hodnota jednoho balíku je 3000 korun.

„Rodina si může požádat o balík na každé dítě a to až čtyřikrát do roka. Při dvou dětech jde o 6000 korun. Pokud to rodina využije čtyřikrát do roka, jde o 24 tisíc korun. To už je docela slušná pomoc. Na balíky se navíc nevztahují exekuce, mohou si o ně žádat i lidé v insolvenci,“ doplnila Prošková.

Informace o možnosti využít potravinový balík lidé naleznou na webových stránkách www.patrondeti.cz.

Charitativní organizace Patron dětí, založená před třemi lety Nadací Sirius, se primárně zaměřuje na nezletilé děti se zdravotními a sociálními handicapy. Během jarní vlny pandemie získala zkušenosti jak s výběrem peněz formou crowdfundingu na balíky základních potravin a hygienických potřeb, tak s dojemnou solidaritou dárců.

To všechno organizaci přesvědčilo, aby s touto pomocí přispěchala i teď. „Pokud má někdo pocit, že balíky nic nezachrání a dotyčný se případně může obrátit na potravinovou banku, podceňuje současnou situaci,“ uvedla výkonná ředitelka organizace Edita Mrkousová.

„Před koronavirovou krizí naše standardní pomoc směřovala především k rodinám shánějícím peníze na drahé rehabilitace a zdravotní pomůcky. Dále pak sociálně slabým domácnostem, které měly obtíže i v časech hojnosti. Do finančních problémů se ale dnes propadají i ty domácnosti, které před koronavirovou krizí se svým rozpočtem nějak vyšly bez pomoci z vnějšku," zmínila Mrkousová.

„Improvizace se snižováním nebo dokonce celým výpadkem příjmu a využíváním rodinných úspor už trvá půl roku. Úspory nejsou nekonečné Pro rodiny, které si doposud poradily samy, je ale typické, že se za svoji situaci stydí. Navenek jejich skutečný stav ještě není znát. Ve snaze dostát ohrožujícím závazkům, jako je nájemné, elektřina a podobně, jim prostředky na jídlo nezbývají a děti na to doplácí,“ uzavřela výkonná ředitelka Patrona dětí.