Ve druhém ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost získal Středočeský kraj ocenění Chytrý region 2018, a to v souvislosti s přistoupením k projektu multikanálového odbavovacího systému pro pasažéry cestující veřejnou dopravou v rámci systému PID – Pražské integrované dopravy. Ten veřejnost všeobecně spojuje s projektem pražské Lítačky (je ale známo, že nosičem mohou být třeba i platební karty, In Karta Českých drah nebo mobilní aplikace). Porotci ocenili řešení meziregionální spolupráce – a současně i to, že projekt určený pravidelným cestujícím z řad dvou milionů obyvatel Prahy a okolí je inspirovaný největšími evropskými metropolemi.

V rámci soutěže zabodovalo také město Kolín. Díky projektu Kolínská chytrá klíčenka (který sbírá i další ocenění) se může honosit titulem Chytré město 2018 do 50 tisíc obyvatel. Klíčenka je především kartičkou, jež otevírá žákům přístup do školy. Zájemcům jsou ale přístupné i další funkce: může posloužit jako jízdenka na městskou dopravu, průkazka do knihovny, v některých obchodech i jako peněženka (dokonce se zajištěním slevy na vybrané produkty); nahradí také třeba čip pro odemknutí kolostavu.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost je pořádána SCII / Smart City Innovations Institut ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR. Porota, v níž zasedají zástupci veřejné správy, oborových svazů, inovačních platforem i technologických firem oceňuje právě například využívání nových technologií ve veřejné dopravě – ale vyzdvihuje také řešení vedoucí k energetickým úsporám či třeba nové způsoby práce s daty. Třetí ročník soutěže chystaný na příští rok má být zaměřen i na řešení širšího středoevropského regionu zahrnující vedle České republiky také Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko a Maďarsko.