Řeč přitom není o vysokorychlostních tratích určených pro dálkové spojení, jejichž výstavba se připravuje. Ani o chystaném moderním vlakovém spojení Prahy s Kladnem s odbočkou na letiště, jež bývá často označováno jako „rychlodráha“. Pokračuje i rozsáhlá modernizace nynější železniční sítě – a měnit svůj charakter čerstvě začaly další úseky kolejí (a rovněž nádraží v jejich sousedství).

Proměny berounské trati

Před pár dny zahájila státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) práce na výstavbě dalšího čtyřkolejného úseku v Praze, který má přispět k zásadní proměně berounské trati, oblíbené pro cestování do práce i do škol, stejně jako mezi výletníky zlákanými krásami kraje kolem Berounky. Do července 2022 projde takzvanou optimalizací trať v úseku z Prahy-Smíchova do Prahy-Radotína.

Modernizace tohoto úseku 3. koridoru, klíčového jak pro příměstskou, tak i dálkovou dopravu, je podle slov generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody nanejvýš potřebná. „Nové koleje nejen zpříjemní, ale díky zvýšení traťové rychlosti také zrychlí cestování vlakem,“ slíbil cestujícím, nač se mohou těšit. Klasické soupravy zde budou moci jezdit rychlostí až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji.

Změny se však netýkají jen kolejí a zabezpečovacích zařízení. Zastávka ve Velké Chuchli se posune blíž obytné zástavbě, výraznou proměnou projde radotínské nádraží. Získá nová nástupiště, bezbariérovost podpoří nové výtahy, v místě nynějšího železničního přejezdu vznikne bezbariérový podchod…

Nepřehlédnutelnými dlouhodobými úpravami koneckonců prochází také nádraží v Berouně. Do budoucna se počítá s dalšími navazujícími pracemi, a to včetně zásadní proměny celé oblasti nádraží na Smíchově. Má tam vzniknout moderní terminál sjednocující cestování vlaky, autobusy a pražskou městskou dopravou, umožňující mnohem snadnější a pohodlnější přestupování než dnes.

Most přes Labe nevyhovuje

Na sklonku října také SŽDC zahájila modernizaci dalšího úseku na kolínské trati, kde po nedávné rekonstrukci stanice v Čelákovicích začala optimalizace navazujícího úseku do Lysé nad Labem. Cílem je zvýšit kapacitu významné příměstské trati a zvýšit možnou rychlost až na 140 km/h.

Nejpodstatnější částí prací, které mají být dokončeny v první polovině roku 2022 (hlavní stavba v lednu, avšak dokončovací úpravy mají pokračovat ještě do července), bude výstavba nového železničního mostu přes Labe nedaleko zastávky Čelákovice-Jiřina (již také čeká celková rekonstrukce). Nynější most podle Svobody nevyhovuje současným potřebám železniční dopravy. „Zejména kvůli svému šířkovému uspořádání,“ upřesnil generální ředitel.

Pro omezení dopadu výluk, kdy si rekonstrukce dvoukolejné trati od března vynutí omezení provozu na jednu kolej, již začaly práce na budování odbočky na Káraný, jež úsek mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi rozdělí na dva. Tato odbočka zůstane zachována i po dokončení prací.

Nově zahájené úpravy příměstských železnic

* Optimalizace trati Praha-Smíchov – Praha-Radotín:

- Dosavadní souběh dvou dvoukolejných tratí, směřujících do Radotína od Krče a od Smíchova, nahradí regulérní čtyřkolejná trať. Kromě rekonstrukce železničního svršku a spodku dojde k úpravám trakčního vedení a na instalaci zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

- Zhotovitelem investiční akce s názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) je společnost Černošice, kterou tvoří EUROVIA CS, STRABAG Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.

- Celkové investiční náklady stavby činí 3,67 miliardy korun bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií (s maximální výší podpory 75,56 procenta nákladů). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

* Rekonstrukce trati Lysá nad Labem – Čelákovice:

- Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku. Úpravami projdou nejen železniční svršek a spodek, ale také přejezdy, mosty, trakční vedení či zabezpečovací zařízení.

- Zhotovitelem investiční akce s názvem Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je společnost Lysá, kterou tvoří EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.

- Celkové investiční náklady činí 1 82miliardy korun bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií (s maximální výší podpory 83,07 procenta z celkových nákladů). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty