Po dobu jeho stavby zůstane provoz na této silnici třetí třídy přesměrován na objízdnou trasu.

Vlastní demolice si vyžádá uzavírku dálnice pod tímto mostem, a to právě o nacházejícím víkendu, připomněl Marek Hanuš z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. „Způsob rekonstrukce je volen tak, aby se minimalizovala omezení provozu na podcházející komunikaci,“ konstatoval.

Přípravné práce mají začít v pátek – a v sobotu už bude provoz na dálnici usměrněn v režimu 1+1/0 jízdní pruh. S úplnou uzavírkou se počítá od sobotní 19. hodiny do nedělní deváté dopolední. Pak se až do 15 hodin opět počítá s režimem provozu 1+1/0; kvůli dokončovacím pracím po demolici. Další práce spojené s výstavbou nového mostu se už budou dělat za provozu. „Bude pod ním umístěna ochranná konstrukce bránící pádu předmětů na dálnici,“ uvedl Hanuš.

„Objízdná trasa bude vedena ve směru od Prahy po silnici I/61, dále po dálnici D6 a silnici II/236. Ve směru od Chomutova bude objízdná trasa vedena po silnici II/236 a dálnici D6,“ radí řidičům Helena Frintová z krajského úřadu.

Most nad dálnicí, označovaný evidenčním číslem 00712-4, bude po zbourání nahrazen mostem novým. „Oprava už nebyla vhodná technicky ani ekonomicky,“ vysvětlil ve čtvrtek ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák. Počítá se nicméně s využitím základů nynějšího mostu, na něž budou usazeny dříky nových pilířů. Zcela nová má být nosná konstrukce tvořená spřaženou ocelobetonovou konstrukcí.

„Cena zakázky činí 30,54 milionu korun s DPH,“ uvedla dále Frintová. S dodatkem, že akce je spolufinancována z evropských peněz prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Stavbu krajští silničáři zadali lovosické společnosti Raeder & Falge. „Dokončení stavby je plánováno na 18. listopadu, tedy šest měsíců od předání staveniště, které proběhlo 19. května,“ konstatovala Frintová.

Na dálnici D7 se pracuje i v dalších úsecích těsně u hranic Středočeského kraje. Na podzim roku 2019 Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu tříkilometrového úseku dálnice D7 u Panenského Týnce, čímž by měl být odstraněn jeden z vysoce nehodových úseků. Tato část by měl být hotova do října 2021.

Silnice od středočeského Slaného směrem na Chomutov se tak postupně změní na dálnici D7. A to nejen kvůli nehodám, ale i z důvodu stále hustší kamionové dopravy na silnici I/7. Kapacita této silnice nestačí a nesplňuje ani podmínky pro plynulý a bezpečný provoz.