V pátek se výsadby mladých lip u obce Ratměřice (poblíž památníku bitky u Jankova, jež na jaře 1645 předznamenala konec třicetileté války) zúčastnili na jubilejním úseku i ministr životního prostředí Richard Brabec a krajská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (oba ANO).

V rámci obnovy alejí, která začala už v roce 1998, se ale nesázely jen lípy. Došlo i na javory – právě javorová alej na bývalý popravčí vrch Spravedlnost nad Vlašimí byla mezi prvními – duby, ovocné stromy i dalších dřeviny. Dohromady vzniklo 313 alejí s více než 30 tisíci stromy. Mimochodem – stý kilometr nových alejí slavili ochranáři v roce 2005.

Nejde přitom o nějakou hurá-výsadbu; vše se pečlivě plánuje ve spolupráci s obcemi i Agenturou ochrany přírody a krajiny, vysvětlil jednatel ČSOP Vlašim Karel Kříž, který se na projektu podílí od jeho zrodu. „Zaměřujeme se především na rekonstrukci zanikajících a výsadbu nových alejí v zemědělské krajině,“ připomněl. S dodatkem, že účelem není jen zkrášlení prostředí. „Aleje především chrání zemědělskou půdu před erozí a zvyšují biodiverzitu,“ osvětlil Kříž přínosy nejen pro oči.

Jako důležitý protierozní prvek v krajině oceňuje aleje i hejtmanka Jermanová. Někde se navíc podařilo skloubit výsadbu i s přípravou cyklotras (například mezi obcí Chotýšany a vesnicí Křemení či u Sedlce-Prčice), s obnovením cesty – a u Načeradce dokonce s obnovou památné křížové cesty, její kapličky obec opravila před vlastním ošetřováním stromů a vysazováním nových. Došlo ale i na další kapličky a křížky, stejně jako na zídky či lavičky.

Vysazování alejí a remízků na Podblanicku podporují ministerstvo životního prostředí i kraj. A má to i pokračovat. Třeba středočeští radní schválili kofinancování několika projektů ČSOP Vlašim pro roky 2018 – 2023 v celkové výši přes tři a čtvrt milionu. Na korunu přesně to dělá 3 381 049 Kč.

ČSOP Vlašim také provozuje jedno z pěti středočeských středisek ekologické výchovy, jejichž fungování kraj dlouhodobě finančně podporuje. „Ať již příspěvky na provoz, příspěvky na činnosti, v minulých letech i přímo na výsadbu alejí – i prostřednictvím Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství,“ připomněla hejtmanka.