Deníku to potvrdila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Jednání proběhne skutečně dle oznámeného termínu v pondělí 29. března,“ konstatovala. S tím, že na webu krajského úřadu www.kr-stredocesky.cz již bylo vyvěšeno oznámení o konání – včetně nahrnovaného programu.

Plyne z něj, že jednat mají zastupitelé i o třaskavých tématech. Třeba o zdražování veřejné dopravy nebo o slučování vybraných středních škol. V tomto případě se konkrétně se jedná o spojení dvou příbramských gymnázií – přičemž zastupitelé budou debatovat i o petici odpůrců tohoto kroku – dále integrované a praktické školy v Jesenici a učilišť ve Středoklukách a v Kladně; i ve Středoklukách bylo možno zaznamenat projevy nesouhlasu.

Hlas lidu zaznít může

Deník se v té souvislosti zajímal o to, jak to bude s povolením účasti veřejnosti přímo v jednacím sále. Dá se očekávat, že zejména příznivci příbramského Gymnázia pod Svatou Horou by na jednání zastupitelů zřejmě rádi vystoupili a představili své argumenty – což jednací řád připouští. Nezabrání tomu ale koronavirová omezení. V minulosti už se totiž stalo, že pro případné příchozí byla právě s tímto argumentem na krajském úřadu vyčleněna speciální místnost se zajištěným videopřenosem z jednacího sálu; stejným, jako lze sledovat prostřednictvím internetu odkudkoli.

O možnost vystoupit lidé nepřijdou – avšak současně nemá smysl, aby do Prahy cestovaly davy. Plyne to z pravidel pro účast zástupců veřejnosti, jež následně krajský úřad zveřejnil na svém webu. I s vysvětlením, že cestou na jednání zastupitelů není ani problém překročit hranici okresů: účast na zasedání spadá mezi výjimky z pravidel omezení pohybu – konkrétně patří do kategorie „neodkladné úřední záležitosti“.

Přímo do budovy se však dostane pouze omezený počet návštěvníků. Krajský úřad upozorňuje, že za účelem účasti na zasedání zastupitelstva lze z řad veřejnosti vpustit do budovy maximálně 30 osob. Podmínkou je respektování platných opatření pro pohyb v uzavřeném prostoru přístupném veřejnosti – tedy použití respirátoru s úrovní ochrany nejméně FFP2 a dodržování dvoumetrových rozestupů.

Pro tyto příchozí budou vyhrazeny dva různé prostory. Dvacet míst bude vyhrazeno v oddělené místnosti s videopřenosem – a pro deset dalších bude určen standardní „prostor pro veřejnost“ propojený s jednacím sálem.

„Všichni přítomní budou moci podat přihlášku do rozpravy. V případě, že předsedající na základě přihlášky udělí žadateli slovo, bude občan pozván do jednacího sálu,“ ujišťuje krajský úřad, že hlasům veřejnosti koronavirová omezení ústa nezavřou. Současně však krajský úřad upozorňuje, že tak jako obvykle bude z jednání zastupitelstva vysílán přímý přenos – a toto video je dostupné komukoli prostřednictvím jeho webových stránek.

Místo slavnosti přijde dopis

Na rozdíl od chystaného jednání zastupitelů koronavirová opatření zmařila vyhlášení výsledků soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje, což se plánovalo na nacházející sobotu (20. března) na Výstavišti v Lysé nad Labem. Slavnost se konat nemůže – a nepočítá se ani s náhradním termínem. „Certifikáty budou oceněným zaslány s datem 23. 3. 2021 poštou a bude vydána tisková zpráva s výsledky vyhodnocení,“ sdělila Deníku Frintová. S upřesněním, že do soutěže se přihlásilo sedm výrobců – a šest z nich získá ocenění.