Z posledních dostupných informací vztahujících se k loňskému 30. září plyne, že na mateřských, základních a středních školách zřizovaných krajem nebo obcemi mělo tehdy působit 15 200 učitelů. Skutečný počet vyučujících byl nicméně vyšší; uvedené číslo ze statistik je přepočtem na plné zaměstnanecké úvazky.

Nekvalifikovaných učitelů – tedy takových, kteří nevyhovovali podmínkám zákona o pedagogických pracovnících, bylo 1470. Nejvíce z nich učilo na základních školách, a to 1050. V mateřských školách se jednalo o 258 učitelek – a zbývajících 162 pedagogů nesplňujících kvalifikační požadavky dané zákonem připadá na střední školy.

Souhrnné informace, kolik vyučujících aktuálně na počátku školního roku v kraji chybí, nemá krajský úřad k dispozici.