Stalo se navzdory tomu, že domov se takové situaci snažil zabránit, zdůraznil ředitel Pavel Kyzlink. „Udělali jsme všechna preventivní opatření pro zamezení šíření nákazy, používáme předepsané osobní ochranné pomůcky a pravidelně dezinfikujeme všechny plochy jak na pokojích, tak i na chodbách a společenských prostorách, kde by mohlo dojít k šíření nákazy,“ uvedl.

Na testování došlo nezávisle na vládním nařízení, které testy v seniorských domovech nařizuje plošně a v týdenních intervalech. Ve Voděrádkách se k němu rozhodli na základě konzultací s krajskou hygienickou stanicí poté, co se u několika zaměstnanců prokázala covid-pozitivita – a příznaky onemocnění se projevovaly také u desítky klientů. Výsledek byl šokující.

Aspoň 20 dobrovolníků!

Jako největší problém Kyzlink nyní vnímá fakt, že chybí personál. Vedle 30 pracovníků, u nichž se prokázala nákaza koronavirem, zůstává doma ještě pět dalších na OČR – z důvodu ošetřování člena rodiny – a vlastně „vypadli“ ještě další dva lidé vyčlenění pro oddělení covid-pozitivních klientů. Soukromý domov proto hledá všechny dostupné pomocníky, kteří by mohli přispět ke zvládnutí situace. Celkově v domě pracuje 80 lidí – jenže ti, kteří zůstali zdraví a dostupní, nestačí.

Ředitel Kyzlink proto hledá dočasné pomocníky; dobrovolníků by byly potřeba alespoň dvě desítky. S žádostí o pomoc se zvládnutím složité situace se obrací na všechny přátele i rodinné příslušníky klientů.

„A případně osoby, které mají zkušenost s péčí o seniory a případně si již prošly nemocí covid-19, čímž by riziko opakovaného nakažení touto chorobou bylo téměř zanedbatelné,“ volá Kyzlink o pomoc se zajištěním péče o klienty zhruba v období po příštích 14 dní. Jak o ty s koronavirem, tak ty, kteří zůstali nenakaženi. Pro zjištění provozu domov potřebuje zdravotní sestry, pečovatele v přímé péči, ale i lidi na úklid a pracovníky do kuchyně.

„Samozřejmě se jedná o pracovní pozice honorované, se zajištěním stravy na pracovišti, veškerých osobních ochranných pomůcek,“ uvedl Kyzlink, jenž případné zájemce o spolupráci odkazuje na svou asistentku Romanu Havlíkovou. Ta má telefonní číslo 739 438 509 a e-mail havlikova@dsricany.cz. Otevřena však zůstává i možnost, že by v případě potřeby mohla být povolána na pomoc armáda.

Dřív bývalo radostněji

Domov ve Voděrádkách, který začal fungovat před třemi roky, se v souvislosti s bojem proti koronavirové nákaze dostal do centra pozornosti už v minulosti – tenkrát ale ve zcela jiných souvislostech. V březnu, kdy vrcholila takzvaná první vlna koronavirové pandemie, se domov pochlubil dobrovolnou karanténou pracovníků: rozhodnutím kvůli ochraně zdraví klientů přerušit všechny styky s okolím světem; včetně cestování personálu městskou hromadnou dopravou i pouhého chození na nákupy.

Část pracovníků zajišťujících provoz domova se tehdy rozhodla přerušit kontakty s vnějším prostředím. Vznikl čtyřicetičlenný karanténní oddíl zaměstnanců ubytovaný v domově, aby do budovy nepřicházel nikdo z vnějšku. Velmi striktně se tehdy řešilo i zásobování, aby kontakty s lidmi mimo domov byly maximálně potlačeny. Což se ve srovnání s nynější situací zdá jako z jiné doby – a vlastně tomu tak i je.

V květnu, kdy se situace začala měnit a stát chystal takzvané rozvolňování opatření, pak bylo o domově ve Voděrádkách hodně slyšet dokonce v celostátním meřítku. Právě tam se přestavil Setkávač – pojízdný kontejnerový přívěs, který vznikl jako projekt Českého olympijského výboru. Měl umožnit bezpečné setkávání seniorů, označovaných jako nejvíce ohrožení skupina, s jejich blízkými.

Obě strany sice oddělovala stěna z plexiskla a o přenos zvuku se staraly mikrofony a reproduktory, ale celek měl vytvářet dojem, že lidé sedí u jednoho stolu a mohou si povídat bez roušek. Nechyběly ani čistička vzduchu – nebo opatření v podobě dezinfekce po každé návštěvě.

Už tehdy ředitel Kyzlink připomněl, že jarní plošné testování ukázalo pozitivitu tří bezpříznakových zaměstnanců. Tehdy se však podařilo zabránit rozšíření viru mezi klienty.

Výzvy ředitele Domova seniorů Říčany

- Dobrovolné na této věci (nástupu dočasných pracovníků na výpomoc) je to, že by se pracovníci byli ochotni vystavit možnému riziku nákazy v zařízení, které má nákazu covid-19 potvrzenou, ale jinak se samozřejmě jedná o pracovní pozice honorované, se zajištěním stravy na pracovišti, veškerých osobních ochranných pomůcek atd., takže není nikterak vysoká míra rizika šíření nákazy, jako kdekoliv mimo toto zařízení, kde se můžete potkat s někým bez příznaků – a to třeba na nákupu či v rodině.

- Jde o to, abychom společně dokázali, že nám péče o seniory, kteří se v minulosti velkou měrou podíleli na budování naší vlasti, není lhostejná a cítíme to jako povinnost se o ně dobře postarat – a to s vírou v to, že stejně tak bude postaráno o nás, až se dostaneme v životě do situace, která nastala právě v současné velmi špatné době a my budeme v jejich věku tuto pomoc rovněž potřebovat.

Pavel Kyzlink