Bezprostředně po vybudování Severovýchodní tangenty hodlal magistrát pokračovat v zásadních investicích, jejichž smyslem bylo snížit dopravní zátěž města zejména v době, kdy se v automobilce střídají směny. Třída Václava Klementa se měla dočkat v obou směrech dvou jízdních pruhů. Přestože se se začátkem realizace počítalo už na druhou půli roku 2015, ani nyní není její zahájení na pořadu dne.

„Rozšíření třídy Václava Klementa by sice urychlilo průjezd městem, ale na kruhovém objezdu v Kosmonosích by se doprava opět zasekla. V první řadě je tedy třeba vyřešit podobu této křižovatky na rozhraní Boleslavi a Kosmonos," poznamenal náměstek primátora Jiří Bouška.

Přípravou návrhů řešení byla pověřena skupina vedená docentem Slabým z ČVUT. Ta navrhla půl tuctu řešení, přičemž starší návrh vystavět na místě kruhového objezdu světelnou křižovatku s odbočovacími apendixy rovnou smetla ze stolu. Jako ideální řešení doporučila výstavbu mimoúrovňového křížení. Průmyslová ulice by v tomto případě nekončila na hranici kruhového objezdu, ale pokračovala by pod zemí dál na Českou Lípu.

Ideální řešení za 200 milionů

A právě zde je onen zakopaný pes. Ideální řešení by totiž stálo přes 200 milionů korun. Mladá Boleslav, která už značnou část finančních prostředků alokovaných státem právě pro zdejší region vyčerpala na stavbu tangenty, si takovou investici sama nemůže dovolit.

„Máme nakreslené i levnější varianty, ale pokud bude vůle, jsem raději pro to ještě nějaký rok počkat a realizovat ten projekt pořádně," řekl Bouška a připomíná zahloubení železničního přejezdu na Slovance, které bylo podobně náročnou a drahou stavbou a s odstupem let (realizace probíhala v letech 2002 a 2003 a vyžádala si náklady 483 milionů korun) se jeví jako velmi rozumné řešení.

V lednu by se měla uskutečnit společná schůzka zástupců Mladé Boleslavi, Kosmonos, společnosti Škoda Auto, Středočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu, kteří by se měli domluvit na společném postupu. Zásadní bude především otázka případného financování stavby. Po tomto setkání bude mít budoucnost tohoto projektu jasnější kontury.

Celé portfolio investičních akcí

Rozšíření třídy Václava Klementa je jedním z velkých projektů, kterému se věnuje rovněž pracovní skupina krajského úřadu. Ta ve spolupráci s místními samosprávami, automobilkou Škoda Auto a dalšími dotčenými orgány dlouhodobě připravuje celé portfolio investičních akcí, které by měly postupně řešit dopravu v bezprostředním okolí Mladé Boleslavi.

Jde například o rozšíření nájezdu na dálnici D10, výstavbu nové komunikace, která by průmyslovou zónu na pomezí Mladé Boleslavi a Kosmonos propojila se silnicí I/16 u Martinovického lesa nebo zkapacitnění křižovatky u Řepova.

 Čtěte také: Doprava na křižovatce v Mladé Boleslavi kolabuje, řešení je zatím v nedohlednu