Zatímco v Praze nejsou agentury nabízející tyto služby ničím vzácným, situace ve středních Čechách je poměrně jiná. Hlídání seženete, to ano: často to ale jsou třeba studentky, které si hlídáním dětí přivydělávají. Nikoliv profesionální chůvy, které vedle hlídání dětí nabízejí např. i úklid v domácnosti: ty zůstávají doménou metropole.

Jakmile se ale snažíte najít hlídání v městech ve středních Čechách, nastává problém. Pražské hlídací agentury mají v cenících upozornění, že je k hlídání mimo PID třeba zahrnout cestovné, což by se mohlo značně prodražit při cestách do jiných měst v kraji. A pokud nevíte o nikom, kdo by hlídání nabízel ve vašem okolí, je třeba hledat dále.

Protože ale takové pracovníky nesjednocuje žádná organizace, často přichází ke slovu internetové stránky, které nabízejí takové inzeráty. A to jak lidé, kteří nabízejí, že vám děti za úplatu pohlídají, tak naopak; stránky, kde rodiče poptávají hlídání svých dětí. Ceny za hodinu hlídání se pohybují velmi často od 80 do 200 korun, třebaže někteří si řeknou za hodinu i více.

Pokud však rodiče nechtějí využít brigádníků, ale chtějí svěřit své děti „profesionálům“ z oboru, mají i tak nějaké možnosti, třebaže ty nejsou časově zcela flexibilní. Řada měst totiž nabízí hlídání dětí s dozorem v rámci dětských klubů, kdy jde o hlídání dětí pod dozorem – na rozdíl od dětských heren, kde musí být přítomni rodiče. Dětské kluby dost často fungují při mateřských školách a jsou jakousi alternativou ke službě hlídání dětí. „Je to ale jen dopoledne. Nefunguje to tak, že někdo zavolá, že teď potřebuje pohlídat dítě,“ vysvětlila Iva Filípková, která působí jako vedoucí centra Brandýský Matýsek.

Zájem o službu by ale rozhodně byl. „Občas se to stane, že někdo zavolá zvenku. Hodně jsme o tom přemýšleli,“ vysvětlila. Zatím ale tuto službu nenabízeli. Důvodem může být i to, zda by rodiče byli ochotni platit za hlídání takové peníze, aby služba fungovat mohla; nebo zda to je záležitostí pouze hlavního města.

Otázkou však zůstává, proč nejsou hlídací agentury rozšířenější, když ekonomické hledisko napovídá, že může jít o solidní výdělek. Jaroslava Zatřepálková, která působí v Brandýském Matýsku, si to vysvětluje dvěma hlavními důvody. „Dítě potřebuje stabilitu i v tom, kdo ho hlídá, měl by to být jeden člověk. To je personálně náročné vyřešit,“ řekla.

Druhé hledisko je i finanční: ne každý si takovou službu může prostě dovolit. A tady právě přicházejí na řadu buď dětské kluby, nebo brigádníci…

Na hlídání dětí si můžete najmout brigádníka pomocí webových portálů s inzercí. Nejčastěji si lidé říkají od 80 do 200 korun, výjimkou nejsou ale ani vyšší částky za hodinu.

Středočeši mohou využít školek nebo dětských klubů, které nabízejí hlídání pod dohledem. Nejedná se o časově flexibilní službu, ale o pevně dané termíny, kdy klub funguje a dítě pohlídá.

Založit a provozovat firmu nabízející tyto služby může být personálně i finančně náročné a je otázkou, zda by si takové hlídání mohl dovolit dostatek lidí.