Spisovatel Bohumil Hrabal v chatě žil a tvořil v letech 1966 až 1996. Právě tady nejspíš vznikla celá řada jeho knih, od Postřižin, Něžného barbara až po Obsluhoval jsem anglického krále.

Den otevřených dveří v chatě spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku.Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Kraj plánuje otevřít novou expozici do plného provozu v průběhu roku 2024. Zpřístupnění expozice připravuje Polabské muzeum, příspěvková organizace Středočeského kraje. Muzeum, které v současnosti připravuje po rozsáhlé rekonstrukci objektu také nové expozice ve Vlastivědném muzeu v Nymburce, disponuje ve svých sbírkách celou řadou předmětů z pozůstalosti Bohumila Hrabala. Nová expozice, která vznikne v rámci nově zrekonstruovaného muzea, se stane jakýmsi úvodem do Hrabalova světa.

Cyklootvírák v Nymburce.
Lodě na Labi i sraz veteránů. Nymburk čekají zavedené akce i atraktivní novinky

"Chceme nabídnout návštěvníkům ucelený pohled na život Bohumila Hrabala a na místa, kde vznikala většina jeho nejslavnějších děl. Díky tomu, že se nám podařilo objekt chaty Bohumila Hrabala získat do majetku Středočeského kraje, máme také jedinečnou příležitost, jak zachovat stopu po životním stylu Kerska v 60. až 80. letech 20. století," uvedl radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Václav Švenda.

Pomoci má řada odborníků

Tento týden krajská rada jmenovala členy Odborné rady pro obnovu a udržitelný provoz Hrabalovy chaty jako expozičního objektu. Jmenováním odborné rady získává Středočeský kraj poradní orgán, který bude pomáhat s přípravou unikátní obnovy objektu. Ta má být odrazem jedinečnosti místa, života i tvorby Bohumila Hrabala. V odborné radě zasednou kromě architektů také odborníci na provoz tzv. "haus muzeí", dále znalci díla Bohumila Hrabala a jeho kontextu, znalci místního prostředí a vazeb a rovněž zástupci lokální veřejné správy.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

"Odborníky a znalce místního prostředí jsme jako konzultanty zapojovali do procesu hledání provozního modelu expozice Hrabalovy chaty již od počátku. Abychom přiblížili širší kontext Hrabalova díla, je nutné propojit chystanou expozici s okolním regionem. Odborná rada složená jak za architektů a znalců díla Bohumila Hrabala, tak i ze zástupců místního prostředí, nám pomůže vytvořit expoziční celek, který bude ve všech ohledech odrážet unikátnost díla i osobnost Bohumila Hrabala, jehož věhlas dalece přesahuje hranice naší republiky," přiblížil záměr kraje Švenda s tím, že úkolem odborné rady bude zejména stabilizovat provozní model Hrabalovy chaty jako minimalistický a nezatěžující sousední objekty.

Z pochodu Stezkou Bohumila Hrabala
OBRAZEM: Stezkou Bohumila Hrabala prošli turisté z celé republiky

Odborná rada, ale zůstane aktivní i po zahájení provozu. "I nadále bude posuzovat návrhy odborné i laické veřejnosti na úpravu provozního režimu, bude mít podstatný poradní hlas pro další prezentaci Hrabalovy chaty, účast ve společenstvích obdobně významných objektů a bude se vyjadřovat také k případným zásahům do objektu samého nebo do jeho infrastruktury," dodal radní Švenda.

Odborná rada pro obnovu a udržitelný provoz Hrabalovy chaty
- zástupci ČVUT Fakulty architektury: Prof. Ing. arch. akad arch. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče, Prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek, vedoucí ateliéru Hájek, Ing. arch. Martin Čtverák, vědecký pracovník Ústavu památkové péče.
- zástupce ČVUT Fakulty stavební Katedry architektury Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
- zástupce UK Praha Fakulty humanitních studií Katedry elektronické kultury a sémiotiky Doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
- ředitel Památníku národního písemnictví, Mgr. Zdeněk Freisleben
- kurátor Centra památek moderní architektury Muzea města Prahy, Ing. arch. Petr Krajči,
- předseda Zvelebovacího a okrašlovacího spolku Kersko, pan René Elstner
- starosta Obec Hradištko, Ing. Vlastimil Šesták
- ředitel Polabského muzea, PhDr. Jan Vinduška
- radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Václav Švenda