Nejen detailní informace, ale osobní zkušenosti s poznáváním toho, jak celý systém funguje v praxi, se k nim dostaly díky on-line komunikaci s vrstevníky. Studenti se totiž zapojili do workshopu z cyklu Play the City; mezinárodního projektu zaměřeného na hry přibližující rozhodování o budoucnosti městských projektů a na zapojení občanů do tohoto procesu.

Navíc se u toho procvičili v angličtině. To byl totiž jednací jazyk. Ostatně: jaká by byla jiná volba, když se máte zároveň domlouvat s vrstevníky z Polska, ale i z Německa – a dokonce až z Francie? Středočeští středoškoláci se totiž do akce zapojili společně se studenty z trojice partnerských regionů takzvané Čtyřdohody, podepsané již v roce 2003 a sdružující vedle středních Čech německou spolkovou zemi Porýní-Falc, Opolské vojvodství v Polsku a nynější francouzský region Burgundsko-Franche-Comté. Středočeský kraj reprezentovali právě gymnazisté z Kutné Hory a z Příbrami.

Hra s městskou budoucností je vlastně založena na územním plánování, následném prosazování konkrétních záměrů a práci na podkladech umožňujících jejich realizaci. Takhle řečeno by to skutečně mohlo nápadně připomínat školu a zavánět nudnou úředničinou; jde ale opravdu o hru. O zábavné přiblížení rozhodování o budoucnosti konkrétního místa; o to, jak účelně využít území a současně reagovat na potřeby dopravy, bydlení, sportu, zábavy, nezapomenout na sociální rozměr… – stejně jako třeba brát v potaz dopady klimatických změn a další výzvy současnosti.

Účastníci vytvoří simulované město, přičemž si vyzkouší různé role: někteří se vžijí do pozice radních, jiní reprezentují zástupce veřejnosti. Cílem je dohodnout se na záměrech, které budou „ku prospěchu všech“ – nebo alespoň přijatelné pro většinu. Znamená to umět zdůraznit nejen přínos a výhody jednotlivých projektů, ale také odhalovat jejich slabiny a nevýhody. A ne jenom o nich vědět, ale také dokázat přesvědčit. Což znamená i schopnost argumentovat, vyjednávat a reagovat na podněty. Už tím byla hra přínosem – a dvojnásob díky tomu, že vše odehrávalo v angličtině. Poznání, co přísluší úředníkům, co je věcí rozhodnutí zastupitelů a jak do věci mohou zasahovat občané, pak už vlastně přišlo samo.