Napětí, jež si vyžádalo i rázná policejní opatření, naštěstí netrvalo dlouho. Pražská policie záhy ohlásila, že odhalila 16letého mladíka, který se k hrozbám přiznal. Šlo prý o výmysl motivovaný „žertem“ – a také zvědavostí, jak bude okolí reagovat.

Školy se připravují dlouhodobě

Na to, co dělat, kdyby se taková situace stala realitou, jsou v řadě středočeských škol připraveni. Již přes dva roky se úspěšně rozvíjí spolupráce škol s krajskou policií na projektu Aktivní útočník. Může nabídnout i nácvik řešení mimořádné situace, kdy agresor pronikl do budovy a chce ubližovat. Zaměstnanci škol získají představu o tom, jak by si bylo třeba počínat, kdyby se důvěrně známé prostředí, ve kterém se denně pohybují, změnilo v „bojovou zónu“ – a bylo by třeba udělat vše pro ochranu nejen svou, ale i svěřenců.

Už na sklonku ledna středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) oceňoval policisty a zaměstnance policie, kteří se loni a předloni podíleli na zajištění téměř dvou desítek cvičení zaměřených na zvládání různých situací, jež v případech ohrožení mohou nastat. „Vážím si aktivního přístupu nejen oceněných, ale i středočeské policie jako celku,“ zdůraznil. Častější než přímé nácviky pak jsou metodické semináře, jichž se už zúčastnily stovky ředitelů škol a pedagogů. Ti získali nejen informaci, jak při napadení spolupracovat s policií, ale také jak se připravit předem – a vypracovat krizový plán.

„Dosud jsme věnovali pozornost především neinvestiční části projektu, teď by mělo dojít i na investice,“ řekl Deníku Luboš Navrátil, jenž na krajském úřadu stojí v čele odboru bezpečnostního ředitele. Potvrdil, že se chystají opatření k lepšímu zabezpečení budov. Z pohledu kraje jde o střední školy a učiliště, jež kraj zřizuje; v případě škol mateřských a základních jde o starost obcí a měst (případně jiných jejich zřizovatelů).

O zabezpečení je teď zájem

To, že „vtipálek“, který v minulém týdnu zaměstnal svou hrozbou nejen policii, ale i tajné služby, otevřel svým činem debatu o zabezpečení školních budov a možných technických vylepšeních, potvrdil Deníku Pavel Fiala ze společnosti, jež se na bezpečnostní technologie specializuje. Připomněl, že se nestačí soustředit pozornost pouze na vstup do budovy, jak se často děje, ale nabízí se kombinace různých bezpečnostních systémů.

„Samo o sobě to však studenty a učitele neochrání,“ upozornil, že důležitý je i způsob, jakým se systémy používají, a dodržování provozního řádu. „Aplikace se pak může využívat i k účelům mimo oblast bezpečnosti – například jako docházkový systém pro zaměstnance či třeba pro výdej obědů,“ připomněl Fiala.

Klíčová místa zabezpečení škol

*Vstupní dveře:

- Zatím dominuje nejjednodušší řešení: vstupní strana bez kliky a na klíč. Jako výhodnější se však jeví dveře se čtečkou karet (plus systém, který umožňuje přidělování práv pro různé skupiny osob a události).

- Identifikaci prostřednictvím karet může doplnit potvrzení pomocí PIN či otisku prstu. Doplňkem může být i monitoring vstupu kamerovým systémem (s porovnáním obličeje s databází fotografií, což může sledovat pracovník ostrahy).

* Kontrola pohybu:

- Systém monitoringu pohybu je možné rozšířit na další dveře v budově – přičemž lze pro různé osoby a místnosti stanovit rozdílná oprávnění i časové limity.

- Kamerový systém je dnes už ve školách poměrně běžný (a to i jako nástroj prevence proti násilí a šikaně). Málokdy však bývá součástí komplexního bezpečnostního systému.

* Významné body:

- Citlivé místnosti jako počítačové či chemické učebny je žádoucí zabezpečit poplachovým a tísňovým systémem s přenosem poplachů na pult centrální ochrany (ať už Policie ČR, městské policie či bezpečnostní agentury).

- Obdobně lze instalovat elektronickou požární signalizaci s přenosem informací přímo na dispečink hasičů. Tyto systémy je možné doplnit i napojením na detektory plynů, zaplavení či dalších měřitelných veličin.

Zdroj: Pavel Fiala, generální manažer projektů společnosti Trade FIDES