Výsledky prvního on-line Ideathonu, uspořádaného SIC společně s partnery z Kanady a Mexika, jsou velmi rozmanité. Za pozornost rozhodně stojí vítězný návrh na vzdálené hlídání hladiny cukru u diabetiků s přenosem dat k praktickému lékaři. Vedle zdravotnictví však řešitelské týmy zabrousily i do tak rozdílných oblastí, jakými jsou cestovní ruch, doprava či energetika, navíc v kombinaci s životním prostředím. Zrodily se totiž také pomocník pro turisty, který zájemcům představí méně známá místa, monitoring volného místa u nabíječek elektromobilů, lampa, která se rozsvěcí, jen když někdo přichází, či obzvláštní vychytávky pro sdílená jízdní kola.

Návrhy užitečných řešení

Do řešení výzev v rámci klání dobrých nápadů se pustili středoškolští učitelé, odborníci na vzdělávání i zahraniční vědci, jejichž týmy se v rámci pětihodinového společného úsilí snažily připravit užitečné a fungující návrhy.

Jak talentovaní jsou pedagogové, kteří ve středních Čechách vzdělávají mládež, ukázal třeba vítězný tým z Kutné Hory. „Zhotovili jsme prototyp zařízení, jehož základní funkcí je předávání údajů o hladině glukózy u diabetiků ošetřujícímu lékaři prostřednictvím vzdáleného přístupu,“ představil výsledek Josef Treml z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, který spolupracoval jak s kolegy ze stejné školy, tak z Gymnázia Jiřího Ortena. Nepochybuje o tom, že pokud by se navržený přístroj dostal do výroby – a případně byl i hrazen zdravotními pojišťovnami – znamenalo by to hotovou revoluci v péči o diabetiky, jejichž kontroly zdravotního stavu jsou nyní zdlouhavé. Při zaznamenání mimořádných hodnot by bylo možné rychle zasáhnout pro záchranu zdraví.

Pomůcky pro řidiče i pro turisty

Druhé místo plus speciální ocenění za nejlepší komunikaci v rámci týmu – i to totiž bylo součástí hodnocení vedle posuzování samotného výsledku společného úsilí – získal Národní pedagogický institut za návrh pomocníka pro řidiče elektrovozidel. Vzniklo zařízení schopné monitorovat jak funkčnost nabíječek elektromobilů, tak obsazenosti volných míst. Výsledky systém dokáže ukázat na světelných informačních tabulích, ale také je umí poslat do navigací v chytrých telefonech.

Třetí místo kombinované s cenou za nejoriginálnější nápad patří zástupcům Akademie věd ČR. Zástupci dvou jejich ústavů, astronomického a fyzikálního, navrhli sdílené kolo, které je bezpečnější díky LED technologii. Myšlenku ekologičtější dopravy, s přesednutím od volantu do sedla, podtrhuje i funkce počitadla aut, jež projedou kolem. Nemá být samoúčelná: zaznamenaná data mohou posloužit při rozhodování o vylepšení infrastruktury.

Přímo na využití ve Středočeském kraji pak mysleli tvůrci z Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem, kteří navrhli pomocníka pro méně navštěvované turistické cíle. Zařízení napájené sluneční energií umí nejen počítat návštěvníky, ale také poskytovat informace – a prostřednictvím QR kódu zprostředkuje i praktické informace o službách v okolí. S možným využitím na veřejném osvětlení ve středočeských obcích pak počítá detektor svitu a pohybu. Jeho tvůrci z Astronomického ústavu AV ČR a Městské knihovny Polička chtějí naučit lampy, aby svítily jen za tmy – a pouze v případě, že se blíží chodec.

Jak se přemýšlí při Ideathonu
- Do on-line klání chytrých nápadů se zapojili učitelé a ředitelé středních škol v Kutné Hoře a Brandýse nad Labem, členové týmu Centra technického vzdělávání v Městské knihovně Polička, odborníci z Národního pedagogického institutu i zahraniční vědci z Astronomického a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
- Hlavním cílem akce bylo vytvořit praktické a inovativní řešení formou rychlého prototypování za využití takzvané Maker metody – vzdělávacích technik a přístupů, on-line platforem a technologie programování. Šlo jak o posun v praktických dovednostech, tak o zdokonalení spolupráce v týmu.
- Každý tým měl k dispozici diskusního odborníka a mentora. Společně procházeli všemi aktivitami, definovali problémy, navrhovali řešení s ohledem na potřeby uživatelů a vytvářeli prototypy za využití programování, ale také s použitím recyklovatelných materiálů.
- Porotci hodnotili projekty na základě předem daných hodnotících kritérií – inspirující nápad, inovativnost, impakt a komunikace.

Zdroj: Athziri Moreno Romo, manažerka mezinárodních vztahů Středočeského inovačního centra