Na minulém koordinačním jednání na sklonku července nechyběl ani ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) – a s jeho účastí se počítá i tentokrát. Má být mimochodem vyhodnoceno plnění konkrétních úkolů, stanovených na schůzce před dvěma měsíci.

Čísla priorit: 0, 3, 4 a 6

Dálnice buduje stát prostřednictvím ŘSD, nicméně po co nejrychlejším dokončení D3 a D4 volají obzvlášť představitelé hejtmanství. Podle slov středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) jsou obzvlášť důležité pro dopravní obslužnost obou krajů i jejich budoucí rozvoj – a podle ní nemají alternativu, po níž volají odpůrci vedení středočeské části D3 Posázavím.

Připomíná také, že urychlit se krajské správě silnic daří přípravy vlastních staveb, jež na budoucí D3 ve středních Čechách navazují. „Patří mezi ně II/101 Jesenice obchvat – I. etapa, II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 – Exit 4,“ zmínila označení významných staveb. S tím, že z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury se má takto na krajských akcích prostavět 3,149 miliardy korun.

Na setkání s hejtmankou, jež Deník uspořádal v minulém týdnu, dále Jermanová připomněla, že zásadní je z jejího pohledu také dostavba D6, velmi podstatná pro rozvoj Rakovnicka: jediného okresu ve středních Čechách, který se zvolna vylidňuje, zatímco ve zbytku kraje počet obyvatel narůstá. A jako klíčové pro budoucnost nejen přilehlých oblastí, ale celých střeních Čech vidí hejtmanka co nejrychlejší dobudování D0 neboli Pražského okruhu. V tom je ostatně zajedno s představiteli hlavního města.

První třída jako dálnice

Zatímco dostavba dálnic je ještě během na dlouhou trať, z pohledu řidičů nákladních vozidel by úseků komunikací, za jejichž použití musí platit, mělo výrazně přibýt už v příštím roce. Ministerstvo dopravy totiž plánuje i zpoplatnění vybraných úseků silnic I. třídy, kde by se vybíralo mýto stejně jako na dálnicích. Vše by však ještě mohly zamotat soudní spory kolem uplatňování smlouvy o zavedení satelitního mýtného systému.

Ve středních Čechách se s výběrem mýta nově počítá na úsecích silnic I/3 Mirošovice – Mezno (na spojnici dálnic D1 a D3 kolem Benešova), I/4 Praha – Jíloviště (čili na prodloužení D4), I/12 Praha – Kolín, I/16 Mladá Boleslav – Úliblice, I/38 Jestřebí – Mladá Boleslav a I/38 Poděbrady – Jihlava. „Ve zpoplatnění není například silnice I/2, kde mají obce obavu o přesunu nákladní dopravy vlivem zpoplatnění paralelní silnice I/12,“ uvedl v úterý na svém webu krajský úřad.

S tím, že na základě podnětů od starostů obcí podél trasy I/2, tedy spojnice Říčany – Kutná Hora, kraj žádá i zpoplatnění tohoto hlavního tahu. Reaguje tím na obavy, že pokud by se zde mýto nevybíralo, intenzita provozu kamionů se může výrazně zvýšit (což by znamenalo hrozbu zvláště v okolí škol a autobusových zastávek).

V okolí nově zpoplatněných silnic I. třídy se očekává přesun části nákladní dopravy na krajské silnice II. třídy. Pokud k tomu dojde, počítá kraj s opatřením v podobě zákazu vjezdu pro kamiony – tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun.

Stavby Středočeského kraje navazující na budoucí D3

* II/101 Jesenice obchvat – I. etapa:
- Očekávané dokončení srpen 2020
- Náklady 168,38 milionu korun

* Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 – Exit 4
- Realizace bude zahájena nejdříve po dokončení stavby dálnice D0, Pražského okruhu v úseku 511 (D1 – Běchovice)
- Hodnota akce Vestecká spojka, II. etapa 1,8 miliardy korun; MÚK s D1 – Exit 4 pak 951,51 milionu korun

* II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy
- Nyní začíná první etapa; s druhou etapou se počítá v červnu 2020 až červnu 2021
- Náklady 215,7 milionu korun

* Okružní křižovatka Mariánovice, západ:
- Stavba již byla dokončena loni v prosinci

* Další připravované stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa; II/121 Heřmaničky – obchvat; II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic; stavba obchvatu Netvořice

* V souvislosti s dostavbou dálnice D3 kraj dále chystá projekt vybudování vodárenského přivaděče od Želivky v koridoru dálnice – propojení Posázavského skupinového vodovodu se Skupinovým vodovodem Benešov

* Stavba samotné dálnice D3 na území středních Čech dosahuje podle projektu délky 58,4 kilometru, z toho přibližně 7 kilometrů by mělo vést tunely. Plánována je na období 2026 – 2030. Cena by se měla vyšplhat na 37,9 miliardy korun (bez DPH).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje