Pokud jde o stížnosti, které by bylo třeba prošetřovat, nedorazila ani jediná. A byť se ani letos nevyhnuly táborníkům drobné úrazy, klíšťata nebo zažívací obtíže, červenec se na táborech ve Středočeském kraji obešel bez větších průšvihů. Tím zřejmě nejvážnějším byla zlomenina ruky.

Koronavirová opatření fungovala

Kvůli covidu-19 nebo výskytu jiného infekčního onemocnění nebylo zatím třeba uzavřít žádný tábor, shrnula hodně sledovanou kategorii ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jana Tomicová. Koronavirus prokázalo laboratorní vyšetření u jednoho dítěte z většího tábora na Mladoboleslavsku, načež předčasně musely domů jeho rizikové kontakty: 48 dětí a pět vedoucích; samotný tábor ale pokračoval.

„Díky dobré organizaci a dodržování preventivních opatření (spočívajících především ve vytvoření homogenních skupin dětí a omezení jejich vzájemného kontaktu) nemusela být zotavovací akce organizovaná pro 269 dětí a 45 dospělých předčasně ukončena jako celek,“ uvedla Tomicová k dopadům. Oceňuje současně, že při všech kontrolách hygienici nezjistili porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Marné hledání ošetřovny

Kontrol na táborech středočeští hygienici během července uskutečnili 87, přičemž 11 z nich bylo zaměřeno speciálně na stravování. Odhalili 15 závad. Nejvíce z nich, osm, se týkalo zajištění pitné vody (přičemž nevyhověla polovina z 15 odebraných vzorků, a to vesměs po stránce mikrobiologické). Provozovatelé však reagovali okamžitě: zajistili náhradní zdroj i vyčištění studny a její dezinfekci.

S pitnou vodou souvisely i dvě ze tří závad zjištěných v rámci samostatných kontrol stravovacích služeb zajišťujících stravování; jednalo se o její mikrobiální znečištění. Třetí problém se týkal pochybení při skladování potravin, manipulaci se zbytky a dodržování provozní hygieny. Třikrát bylo třeba uklízet v kuchyni a změnit skladování potravin i po běžných kontrolách.

Prověřování zdravotní dokumentace odhalilo po jednom problému jak v případě dětí (byli přijati táborníci bez povinného očkování), tak i u dospělých (personálu kuchyně chyběly zdravotní průkazy). „Jedna závada se týkala zdravotního zabezpečení zotavovací akce, kdy nebyla zřízena izolace ani ošetřovna, osoba zdravotníka nedoložila osvědčení dokládající oprávnění k výkonu funkce a nebyly dodržovány zásady provozní hygieny,“ doplnila výčet Tomicová.

K 30. červenci měli středočeští hygienici nahlášeno 298 akcí rozmanité velikosti i charakteru s 454 běhy a 26 848 zúčastněnými dětmi. Jedná se o pobytové akce; příměstské tábory ani doučovací kempy, kdy děti spí doma, započteny nejsou, upřesnila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygieny.

Zdravotní problémy dětí na táborech
- Dvě epidemie gastroenteritid (průjem, zvracení, bolesti břicha)
- Méně závažné úrazy – spíše ojediněle (například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány, ale také zlomenina ruky)
- Alergické reakce – například v souvislosti s bodnutím hmyzem
- Nevolnost
- Bolesti hlavy bez dalších příznaků
- Drobná poranění a odřeniny
- Odstraňování klíšťat
Zdroj: Jana Tomicová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za červenec 2021