Hlídky na pevných stanovištích i ty mobilní se zaměřují na kontrolu osobní i nákladní dopravy – tentokrát s větším zacílením právě na šoféry-profesionály. Jedním z hlavních témat je dodržování takzvaných sociálních předpisů. Jinými slovy: policie se soustředí na to, zda šoféři respektují bezpečnostní přestávky, zda nepřekračují povolené doby jízdy a respektují doby odpočinku – a také zda mají v pořádku veškerou evidenci, která je s tím spojena (od karet řidičů po tachografy). Nechybějí však ani prověrky správného zabezpečení a upevnění nákladu, stejně jako kontroly přepravy nebezpečných věcí. A samozřejmostí je rovněž prověřování technického stavu. Někde pak dojde i na kontroly hmotnosti vozidel či jejich rozměrů.

S tím, že je policisté mohou zastavit, ovšem musí počítat i řidiči osobních aut – a pozornosti neujdou ani chodci či případní cyklisté (přičemž ten, kdo se pohybuje na silnicích častěji, může potvrdit, že jezdců na bicyklech často potká víc, než by v současném počasí očekával). Platí prostě, že stejně jako při jiných dopravně bezpečnostních akcích se policisté zaměřují i obecně na dodržování pravidel silničního provozu – a stranou pozornosti nezůstává ani pátrání po odcizených vozidlech i věcech a pátrání po osobách.