Připomněl ro radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). S tím, že v některých úsecích se také chystají nová výběrová řízení na dopravce.

K tomu již má kraj doporučení vyplývající z analýzy poradenské společnosti KPMG. Ta naznačuje, že z pohledu veřejné dopravy jsou střední Čechy v jiné pozici než ostatní kraje. Zatímco pro ty bývá příznačné jedno krajské město, k němuž je doprava směrována paprskovitě, ve středních Čechách funguje několik velkých přirozených center, řada menších – a hlavně: vazby na Prahu s každodenními přesuny masy lidí tam i zpět.

Rozbory KPMG podle Petrtýlových slov doporučují některé smlouvy prodloužit – například s Českými drahami na vybraných úsecích. Naopak jsou i úseky, kde se se počítá se standardní otevřenou soutěží. Prodloužení smluv bez účasti ve výběrovém řízení by se měly dočkat také některé firmy provozující autobusy. Jednat se má hlavně o společnosti, které kraj přesvědčoval k významným investicím – především k nákupům kloubových autobusů, díky jejichž kapacitě lze odvézt větší počet cestujících (a vzhledem k situaci na pracovním trhu je důležité i to, že k tomu postačí jeden řidič.)

Integrace do systému PID neznamená jen možnost pro cestující využívat jízdenky s tarifem určovaným podle překonaných tarifních pásem a doby strávené v dopravních prostředních – přičemž s jednou jízdenkou lze přestupovat mezi autobusy různých dopravců i vlaky. Význam má třeba i jednotné plánování při přípravě jízdních řádů – a například také dohled na dodržování zaručených standardů kvality služeb: jak z hlediska dodržování jízdních řádů, tak i z pohledu vybavení vozidel, jejich čistoty či chování personálu.

V případě, že věci nejsou v pořádku, následují sankce. Citelná pokuta padla třeba za loňský kolaps autobusové dopravy po integraci Kladenska, kdy na přelomu srpna a září zůstávaly na zastávkách stát davy cestujících, marně vyhlížejících, až něco pojede. S vysvětlením, že situaci zkomplikovala zvýšená nemocnost řidičů, musel podnik ČSAD MHD Kladno připustit, že nasmlouvanou dopravu nedokáže zajistit, a dokonce se některých linek vzdát.

Podle Petrtýlových slov za to byla vyměřena více než třímilionová pokuta – a uložená sankce bude odečtena z peněz poskytovaných krajem za dopravní služby. Nejde přitom o ojedinělý případ. „Je jich víc,“ potvrdil radní.