Radní navrhují poskytnout z krajského infrastrukturního fondu 11,27 milionu, a to celkem pro šest projektů. Může se však dostat i na další zájemce: přímo na obnovu, rozšiřování a budování nových základních i mateřských skol je pro letošní rok vyčleněno 20 milionů korun. Peníze tedy ještě zůstávají k dispozici – a žádosti je možné podávat až do 30. dubna.

Na to, že je ještě čas požádat o finanční pomoc kraje, upozornil v úterý náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). Připomněl, že projekty v oblasti obnovy regionálního školství a jeho rozvoje jsou pro obecní rozpočty velkou zátěží – a tak tyto příspěvky od kraje mohou představovat vítanou pomoc. „Program II 2018 byl vyhlášen nad rámec Středočeského Infrastrukturního fondu a soustředěny jsou v něm finanční prostředky z loňského přebytku infrastrukturního fondu,“ upřesnil Kovács.

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto
Spory o smlouvy externistů se odklánějí k průvodu na Karlštejn

Navrhované dotace kraje na budování škol
- Jirny – novostavba základní školy, tělocvičny, parkovací plochy a přípojek: 4 miliony korun
- Psáry – stavba nové školy pro děti ze Psár a Dolních Jirčan: 1,806 milionu korun
- Malé Kyšice – výstavba jednopodlažního objektu mateřské školy: 1,5 milionu korun
- Nová Ves – novostavba mateřské školy: 1,5 milionu korun
- Velim – přístavba Základní školy T. G. Masaryka: 1,253 milionu korun
- Líbeznice: rozšíření kapacity základní školy a základní umělecké školy – dostavba 20 tříd, výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulační prostor pro zásobování a nové zázemí pro tělocvičnu: 1,211 milionu korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Spalničky - ilustrační foto
Spalničky: málo imunní je každý třetí testovaný