V pondělí 19. září o tom informoval Oldřich Buchetka – mluvčí příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), která má organizaci veřejné dopravy na starost. S tím, že právě v pondělí byla spuštěna druhá vlna výběrových řízení na nové autobusové dopravce.

Jediným kritériem je požadovaná cena

Konkurzy se mají odehrát celkem ve čtyřech vlnách, přičemž v každé z nich se soutěží dopravci, kteří budou vozit lidi v jiných regionech. V aktuální druhé vlně se konkrétně jedná o oblasti Brandýska, Jílovska, Stochovska, Štěchovicka a Voticka. „Velikost oblastí kraj společně s hlavním městem Prahou zvolily tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci,“ připomněl Buchetka. S tím, že v rámci aktuálně spuštěné druhé vlny se jedná o zakázky v hrubém objemu (neponížené o tržby z jízdného a další příjmy) zhruba 7,1 miliardy korun.

Kam se tato částka nakonec posune, ukáže vyhodnocení předložených nabídek. Právě to, kolik budou dopravci za poptávanou službu požadovat, se stane jediným kritériem pro rozhodování o přidělení zakázky: nejnižší cifra vyhrává. „Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek,“ uvedl Buchetka. To, jak mají být autobusy vybaveny (ale třeba i to, jak smějí být staré nebo například pravidla, která musí respektovat oblečení řidiče), je tedy dáno už zařazením všech linek do systému Pražské integrované dopravy.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Rozhodování podle ceny jako jediného kritéria hodnocení označil ředitel IDSK Zdeněk Šponar za „ten nejtransparentnější způsob“. „Pokud by byla stanovena další kritéria – zejména vázaná na specifické kvalitativní nabídky – objednateli by mohla vzniknout složitá situace s kontrolou plnění smlouvy a následnou penalizací, což by mohlo mít za následek různou úroveň nabízené kvality služeb pro cestující na území Středočeského kraje,“ vysvětlil Šponar.

Poslední smlouvy mají vazbu k roku 2009

Uzavírání dlouhodobých smluv s dopravci není novinkou. Naposledy zástupci kraje (tehdy ještě bez účasti IDSK, jež byla zřízena až v roce 2017) podepisovali s autobusovými dopravci desetileté smlouvy o závazku veřejné služby na konci roku 2009. Tyto smlouvy pak v roce 2019 byly v souvislosti s nákupy nových velkokapacitních autobusů s prodlouženy většími dopravci o pět let; v případě ostatních firem, označovaných jako dopravci s malým rozsahem výkonů, byly smlouvy prodlouženy formou přímého zadání a končí k 30. listopadu 2024. „Středočeský kraj, jako objednatel veřejné hromadné dopravy, musí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na svém území a zajistit nové zasmluvnění výkonů,“ poznamenal Buchetka.