Letní omezení, spojená s dlouhotrvajícím nedostatkem vláhy, jsou ještě v dobré paměti. Sucho, jehož všudypřítomné následky byly vidět už na první pohled, se mimo jiné projevilo řadou zákazů. Mnohde úřady například zapověděly zalévání záhonů, trávníků nebo hřišť, stejně jako napouštění bazénů z vodovodního řadu i odběr povrchové vody k jakýmkoli účelům.

Také třeba parní mašinky dostaly zaracha; v čele výletních vlaků, jejichž jízdy byly chystané s velkým předstihem, do vyschlé krajiny vyjet nesměly v rámci protipožárních opatření. A za loďkami vodáků se div neprášilo, místo toho, aby se kolem nich čeřily vlny – a to nejen na Sázavě, ale málem i na Berounce.

Zlepšení se nečeká

Nevlídná tvář mimořádně suchého léta nebyla v posledních letech novinkou. Nestalo se to poprvé – a předpoklady oborníků varují, že rozhodně ne naposledy. Stav dosud označovaný jako extrémní by se mohl stát běžným obrázkem. A v takovém případě se čeká problém: bude selhávat zásobování vodou v mnoha oblastech.

I proto kraj nabízí dotace na projekty podporující zadržování vody v krajině i rozvoj vodovodních sítí. Chystá také vybudování nového přivaděče vody ze Želivky, odebírané z přehradní nádrže Švihov, vedený podél trasy chystané dálnice D3. Zajistit má dostatek kvalitní vody pro zhruba dvacet tisíc lidí ze 38 obcí a 203 osad. Zamýšlené propojení na Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Benešov však nemá zůstat osamoceným krokem.

Posílení a propojení

Nově středočeští radní podpořili sérii opatření zaměřených na lokality po celém kraji. Ta vycházejí z doporučení komise pro zmírňování negativních dopadů sucha, v níž mají zastoupení i významní provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

„Návrhy se postupně projednají v orgánech kraje a zapracují se do koncepčních materiálů tak, abychom je mohli co nejdříve realizovat,“ nastínil další postup. S tím, že kvůli možnosti žádat o finanční podporu se bude jednat také s ministerstvem zemědělství.

Jako potřebná se na Mělnicku jeví rekonstrukce části skupinového vodovodu zásobujícího čtvrt milionu lidí, jehož potrubí pod Labem potřebuje opravy za zhruba 80 milionů korun. Dále se chystají opatření na Kladensku, kam se mohlo rozšířit zásobování vodou z Prahy, či zajištění dostatku vody pro část Nymburska propojením s potrubím na Mladoboleslavsku.

Jako potřebné se jeví posílení vodárenského systému v okolí městysu Škvorec na Praze-východ; tamější oblast masivní výstavby pociťuje nedostatek vody zvláště v létě.

Chystaná opatření pro zmírnění sucha

* Rekonstrukce vodovodní shybky skupinového vodovodu u obce Obříství
- Vodovod propojující klíčový zdroj soustavy (prameniště Mělnická Vrutice) na pravém břehu Labe s oblastí spotřeby na levém břehu řeky potřebuje nákladnou rekonstrukci úseku v nevyhovujícím technickém stavu – podchodu pod Labem

* Rekonstrukce přívodního zásobního řadu s modernizací a posílením kapacity čerpací stanice Hostouň
- Plynulé zásobování Kladna vodou z Prahy přes vodojem Kopanina do vodojemu Kožova Hora vyžaduje rekonstrukci; po posílení čerpací kapacity a rekonstrukci přivaděče by bylo možné z Prahy zásobovat významné části Kladenska a Mělnicka

* Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi
- Vylepšení spolehlivosti dodávek vody do oblasti Milovic, Lysé nad Labem a okolí by mělo přinést propojení vodárenských systémů Nymburska a Mladoboleslavska u Benátecké Vrutice

* Posílení zásobování vodou v oblasti Škvorecka
- Nedostatek pitné vody v rychle se rozvíjejícím regionu (Květnice, Škvorec, Tuklaty) má řešit výstavba vodovodního přivaděče okolo Jiren; předpokládá se rozšíření vodojemu Škvorec a výstavba nového vodojemu Květnice

* Obnovení čerpání důlních vod na Kladensku
- Jako vhodná reakce na nedostatečný přítok do vodní nádrže Klíčava se jeví obnovení přečerpávání důlní vody do jejích přítoků; současně by se vyřešily i problémy s možným vývěrem důlních vod na povrch nebo kontaminace v někdejším areálu Poldi Kladno

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje