Zástupci Povodí Vltavy se k „sázení budoucnosti“, jak zní název kampaně podporované i ministerstvem životního prostředí, oficiálně připojil podpisem memoranda o spolupráci s Nadací Partnerství. „Současně Povodí Vltavy předalo zástupcům data k registraci více než 2500 stromů, které státní podnik od začátku roku 2019 vysadil v rámci péče o břehové porosty podél vodních toků, které spravuje,“ připomněl Roldán.

| Video: Youtube

Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala upozornil, že podnik se se k této iniciativě připojili jako jedna z prvních státních organizací. Zejména však věří, že výsadba a obnova břehových porostů má smysl – a je značným přínosem pro životní prostředí. Současně chválí i samotnou iniciativu Sázíme budoucnost, jejímž výsledkem by mělo být deset milionů nových stromů v krajině – ať už stojících osamoceně, v remízku nebo třeba v ovocném sadu.

Případně v aleji, jaké třeba na Příbramsku vznikly hned tři poměrně blízko sebe: Alej Antonína Dvořáka Třebsko se 17 javory a 16 jasany, ovocné stromořadí v Chrástu s jedenácti jabloněmi, pěti slivoněmi a dvěma jeřáby i výsadba trojice slivoní a po čtyřech třešních, jabloních a hrušních u polní cesty v lokalitě Horčápsko.

Či třeba zrovna na březích vodních toků. Případně stojících jako větrolam nebo tvořících zelenou oázu v zástavbě. Kupříkladu jako v Mělníku, kde takto letos na jaře vznikl veřejný park domova seniorů se 76 habry, dvěma břízami a dvěma platany.

„Jedná se o ambiciózní plán, který v sobě skrývá i symboliku spojenou s počtem lidí žijících v naší republice, chválí záměr Kubala. Připomíná přitom, že zapojit se může i každý jednotlivec. Třeba jako právě v Chrástu, kde se o výsadbu postarali Václav a Markéta Bartošovi. „Tato iniciativa není určena pouze firmám a spolkům; zapojit se do ní může opravdu každý, kdo má chuť a možnost vysadit strom na svém pozemku – nebo se může podílet na výsadbě stromů mimo les ve svém okolí,“ tlumočí šéf Povodí Vltavy pozvání k účasti na projektu Nadace Partnerství.