Vedle titulu bylo uděleno ještě 11 dalších cen. Jednou z nich se stala cena veřejnosti, jejíž udělení svým hlasováním na www.stavbaroku.cz ovlivnilo 22 559 hlasujících. Polovinu hlasů, 11 078, získala novostavba výrobně administrativní budovy společnosti Teco.

To, že v této soutěži nerozhoduje nerozhoduje velikost staveb ani jejich charakter, ale především kvalita, potvrzuje předsedkyně poroty Markéta Svobodová. „Letošní ročník soutěže prezentuje architektonicky výrazné stavby, ať se jedná o novostavby nebo rekonstrukce; zastoupena jsou i inženýrská díla s použitím moderních technologií,“ ocenila.

Zdůraznila, že porotci neposuzují pouze samotnou architektonickou hodnota díla nebo stavebně technické řešení, ale stranou pozornosti nezůstává ani přínos pro okolí. „Za porotu mohu konstatovat, že všechny stavby letošního ročníku, ať již s oceněním, či bez něj, jsou výraznými stavebními počiny v rámci Středočeského kraje,“ podotkla architektka Svobodová.

Přikyvuje i středočeský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD), podle jehož slov přihlášené objekty opětovně potvrdily vysokou úroveň stavební kultury a architektury v kraji, navazující na bohatou tradici stavitelského umění v regionu. „Jsou zde opět zastoupeny i zdařilé rekonstrukce památek,“ vyzdvihl.

Stavby přihlášené do soutěže, jejímž odborným garantem je Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, již prezentovala výstava na stavebním veletrhu FOR ARCH ve výstavním areálu v pražských Letňanech. Putovní výstavu také bude možno zhlédnout v sídle pořádající nadace na Václavském náměstí v centru metropole i v budově krajského úřadu na pražském Smíchově.

Oceněné stavby ve Středočeském kraji

- Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově:
titul Stavba roku Středočeského kraje 2018, Cena hejtmanky Středočeského kraje 2018

Novostavba MŠ Úsměv je příkladnou ukázkou záměru města v rozvoji školství. Stavba prezentuje kvalitní architektonické řešení, které použitím modulárního systému zároveň skloubilo požadavky na rychlou výstavbu. Řešení areálu je založeno na jednoduchém, ale o to více funkčním, prostorovém konceptu. Stavba vyniká pečlivým řešením proporcí i vnitřních prostorů tříd. Moderní budova, spolu s rozsáhlým hřištěm, poskytuje dětem i pracovníkům školky uživatelsky velmi komfortní a příjemné prostředí, zároveň je vhodně začleněná do okolní obytné zástavby.

- Křížení D4 Skalka – křižovatka II/118 u Příbrami:
Cena za dopravní infrastrukturu

Stavba je ukázkou nové moderní dopravní infrastruktury, realizované pomocí systému BIM, který umožnil zvýšení přesnosti stavebních prací, efektivity i časovou úsporu. Stavba je první takového rozsahu v České republice, kde byla pokládka asfaltových hutněných vrstev prováděna asfaltovým finišerem vybaveným 3D nivelací a řízeným univerzálními totálními stanicemi.

- Novostavba výrobně administrativní budovy Teco a. s. v Kolíně:
Cena za energetickou úspornost, Cena veřejnosti

Stavba, kterou investor a zároveň provozovatel realizoval z vlastních prostředků, je ukázkou konceptu energeticky mimořádně šetrné budovy. Kromě svého účelu slouží také jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Investor – přední český výrobce průmyslových řídicích systémů, zde podporuje i spolupráci s výzkumnými a školskými institucemi při testování nových zařízení tohoto druhu.

- Rekonstrukce statku v Sedlci u Mšena (CHKO Kokořínsko):
Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

Stavba je příkladnou ukázkou obnovy kulturní památky, kdy při maximálním zachování památkových hodnot stavby lidové architektury byl nalezen nový účel jejího využití v souladu s podnikatelským záměrem.

- Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně:
Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace

Stavba představuje propojení náročné rekonstrukce kulturní památky se současnou architekturou. Výrazné architektonické řešení dostavby i řešení interiérů respektuje památkové hodnoty objektu. Stavba je příspěvkem k rozvoji kulturních institucí v kraji, rovněž přispívá k regeneraci památkové rezervace města Kolín.

- Rozhledna Čížovka u Kněžmostu:
Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby

Stavba prezentuje zdařilé architektonicko-konstrukční řešení. Dominantní výšková stavba v otevřeném prostoru, svým tvarem, proporcemi i použitými materiály přirozeně zapadá do okolního prostředí. Stavba přispívá k podpoře turistického ruchu v oblasti Mladoboleslavska a významně rozvíjí kulturní hodnoty zdejší cenné krajiny.

- Celková oprava Základní umělecké školy v Benátkách nad Jizerou:
Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

Stavba prezentuje účelné vynaložení finančních prostředků z rozpočtu města pro veřejné účely a rozvoj školství, vhodně rehabilituje historický objekt v městské památkové zóně a podílí se tak i na rozvoji centra města.

- Rezidence Jičínská v Mladé Boleslavi:
Cena za rozvoj bydlení

Projekt rekonstrukce kasáren je významným investorským záměrem v centru Mladé Boleslavi, který zde přispěl k rozvoji bydlení. Zároveň je ukázkou znovuoživení městské stavební dominanty ve spojení se současnou architekturou, která respektuje památkové a historické hodnoty objektu.

- Multifunkční budova Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi:
Cena za nejlepší investiční záměr

Investor stavby svým záměrem, navazujícím na tradici zdejšího mladoboleslavského sanatoria, významně přispěl rozvoji zdravotní péče v regionu a zároveň umožnil vznik kvalitního architektonického díla.

- Rekreační objekt – Dépendence Slapy u Rabyně:
Zvláštní cena poroty za architektonické řešení

Stavba vyniká jednoduchým, avšak výrazným architektonickým konceptem založeným na netradičním konstrukčním (a zároveň tvarově výrazném) řešení. Začlenění objektu do okolního prostředí, stejně tak řešení interiéru a propracované detaily prezentují vysokou úroveň práce architekta.

Zdroj: Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství