Každoročně je u 7 800 žen v republice diagnostikována rakovina prsu. Až 400 z nich je zároveň nositelkami nebezpečné genetické predispozice zvané BRCA1 a BRCA2, které zvyšují rakoviny prsu až desetkrát a rakoviny vaječníků dokonce třicetkrát. Včasná diagnostika závažné genetické zátěže, kterou nabízejí odborníci z VFN, výrazně zvyšuje šanci porazit rakovinu dříve než se vůbec vyvine.

Paní Denisa onemocnění objevila ve svých 24 letech. „Dědeček měl rakovinu prostaty, ale vzhledem k věku na genetické testování nešel. Následně zjistila maminka karcinom prsu, a to ve svých 44 letech,“ vypráví Denisa.

Její matka dostala vzhledem k rodinnému zatížení doporučení na genetické vyšetření, které ukázalo, že je pozitivní na nebezpečný gen. Šla na něj také paní Denisa, její bratr a babička. Ze všech tří byla pozitivní pouze Denisa a rozhodla se pro prevenci. „Nezahálela jsem a začala jsem chodit na všechny preventivní kontroly. Chystala jsem se na preventivní operaci prsou, ale tři týdny před operací mi na rezonanci objevili nález. Všechno se tím pádem přetočilo a už jsem nešla na prevenci, ale na záchrannou operaci,“ vzpomíná Denisa.

Doma to tajila

Vzhledem k nebezpečnému genu jí vzali obě prsa, i když byl nález jen na jednom, a následovala chemoterapie. „Protože byla maminka sama nemocná, nechtěla jsem, aby se to dozvěděla. Doma jsem to tedy tajila až do chvíle, než jsem dostala oficiální výsledky,“ vypráví Denisa o době, před operací. Své pocity sdílela pouze s asistentkou.

„Tím, že se maminka nechala vyšetřit, tak jí zachránila život. Ač byla sama nemocná, tak se do poslední chvíle snažila provést dceru léčbou. Díky tomu genetickému testování se to u Denisy poznalo včas,“ říká manažerka projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu Nikol Pazderová, která sama rakovinu prodělala.

„Měla jsem rakovinu prsu, když mi bylo 23 let, ale genetika se u mě neprokázala. Mojí mamince rakovinu prsu diagnostikovali před časem,“ říká Nikol a dodává, že jakmile se nemoc objeví v rodině, tak je potřeba chodit na preventivní vyšetření a zdravotní stav hlídat.

Důležitá je prevence

Lékaři z VFN genetická vyšetření velmi doporučují. Dědičná dispozice znamená mutaci v některém z důležitých genů. Je možné jí zdědit od jednoho z rodičů bez ohledu na pohlaví. Mezi nejdůležitější geny spojované se vznikem onkologických onemocnění patří právě geny BRCA1 a BRCA2. Mít tento gen znamená po celý život významně zvýšené riziko vzniku rakoviny. Dědí se ale dispozice ke vzniku nádoru, nikoliv samotný nádor. Pravděpodobnost přenosu z rodičů na děti je padesátiprocentní.

Rizika vzniku karcinomu prsu a vaječníků stoupají u nosiček mutací s věkem ženy. Významně již od 25 roku života. „Jako preventivní opatření ženám nosičkám nabízíme profylaktické operace, tedy chirurgické odstraní prsních žláz a také vaječníků, vejcovodů pro zásadní snížení rizika nádorů vaječníků,“ říká primářka Onkologické kliniky VFN Martina Zimovjanová. Včasné odhalení pozitivního genetického výsledku znamená možnost úspěšně se bránit vzniku nádorů.

V ambulanci VFN je unikátní, že žena může v jeden den absolvovat většinu požadovaných preventivních vyšetření, jako je mamograf a ultrazvuk prsou, ultrazvuk břicha, gynekologické vyšetření, odběr nádorových markerů a klinické vyšetření onkologem. Všechna vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami stejně jako preventivní a chirurgické výkony včetně rekonstrukce prsou u žen s prokázanou BRCA1/2 mutací.