Pokud jde o pevné částice PM10, ty vznikají při průmyslové výrobě, automobilové dopravě či spalování tuhých paliv. Ani jedna měřící stanice v Praze a středních Čechách se nedostala do dvacítky stanic, kde byly naměřeny loni nejvyšší hodnoty. Tato místa obsazují stanice na Ostravsku.

Nejvyšší průměrnou koncentraci těchto látek v našem regionu naměřili meteorologové v Kladně-Švermově (23,9 mikrogramu na metr krychlový). V Kralupech nad Vltavou pak 22,9 mikrogramu. V Praze pak nejvyšší hodnoty vykázaly stanice Vršovice, Karlín a Průmyslová v Praze 10 – všechny 22,1.

Naopak nejméně těchto částic naměřila čidla v pražských Riegrových sadech (18,2), Kutné Hoře (18,6) a Mladé Boleslavi (18,7) - všechny patří mezi šest stanic s nejnižšími hodnotami PM10 v zemi. Za hraniční hodnotu se přitom považuje denní limit 50 mikrogramů na metr krychlový.

Podobné je to s částicemi PM 2,5, které mají podobný původ jako jejich vetší sestry PM 10 a jejichž imisní limit je 20 mikrogramů na metr krychlový za den. Zde patří celorepublikově 26. místo stanici v Kralupech nad Vltavou (17,7) a 38. místo Berounu (15,3). Naopak mezi celorepublikově nejlepší patří stanice v centru Kladna s průměrnou koncentraci 10,2 mikrogramu na metr krychlový nebo pražské Stodůlky (11,80).

Středočeské a pražské měřící stanice nepatří k nejhorším ani při měření oxidu dusíku. Ovšem zde zahrála svou roli i náhoda. Meteorologové nemají k dispozici údaje ze stanice v Legerově ulici.

"Nicméně v roce 2021 došlo k výpadku měření kvůli technické závadě na stanici Praha 2-Legerova a vzhledem k nedostatečnému počtu platných dat nelze tuto stanici zařadit do hodnocení. Na této stanici jsou dlouhodobě měřeny nejvyšší hodnoty koncentrací NO2 v ČR v souvislosti s vysokou intenzitou dopravy v bezprostřední blízkosti stanice a jejím umístěním v uličním kaňonu, kde je výrazně snížená možnost provětrávání. V případě celoročního měření bez technické závady nelze vyloučit možné překročení ročního imisního limitu," stojí ve zprávě ČHMÚ.

Jako hlavní důvod už dvouletého poklesu naměřených hodnot udávají meteorologové především opatření proti covidu, ta totiž znatelně omezila pohyb osob, a právě doprava je jedním z největších původců nebezpečných částic v ovzduší.