Přítomní využili i možnost k zakoupení těchto produktů. Akce se konala v rámci muzejní noci.