V pondělí 2. prosince byla předáním díla dokončena rekonstrukce úseku silnice II. třídy číslo 105 na Benešovsku; u městysu Netvořice. Konkrétně se jedná o úsek mezi křižovatkou se silnicí III/1056 vedoucí do Maskovic a odbočkou III/10511 vedoucí do Tuchyně; mezi silničními kilometry 18,74 a 21,35. To, že délka opraveného úseku skutečně přesahuje dva a půl kilometru, potvrdil ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák.

Náklady, jež se vyšplhaly na 41,87 milionu korun, kryje z 85 procent financování z evropských fondů; konkrétně z dotace v rámci IROP. „Součástí rekonstrukčních prací byla přestavba čtyř úrovňových křižovatek se silnicemi třetí třídy a obnova vodorovného a svislého dopravního značení,“ upřesnil Dvořák.

Třikrát levněji pak přišla stavba dvou nových mostních objektů přes koryto Černovického a Krasoňovického potoka na Kutnohorsku, které silničáři přebírali v úterý 5. prosince. Nové jednopolové mosty, které na silnici II/336 u vesnice Starý Samechov nahradily vysloužilé předchůdce, kraj pořídil za 14,37 milionu korun s DPH – a i v tomto případě se podařilo získat z IROP příspěvek ve výšil 85 procent z celkových nákladů.

Ředitel Dvořák připomněl, že nosná konstrukce je monolitická, železobetonová. „Na mostech jsou zbudovány nové římsy a osazena ocelová zábradelní svodidla,“ doplnil.