Jedná se o dotaci státní (financovanou z rozpočtu ministerstva zemědělství) a nikoli krajskou – nicméně právě kraje žádosti přijímají. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v té souvislosti připomněla, že celorepublikově jsou pro nestátní vlastníky připraveny čtyři miliardy korun.

Žádosti, s jejichž přijímáním se se začalo v úterý, lze podávat do 18. září. Zájemci o příspěvek, jimiž se mohou stát jak právnické, tak fyzické osoby, najdou podrobné informace a pokyny na webu eagri.cz/prispevky-kurovec. Samotná žádost se sestavuje prostřednictvím elektronického formuláře a podává se krajskému úřadu. Mimo jiné je nutné objem dříví z nahodilých těžeb prokázat doklady: účetními, daňovými nebo výrobními.

Tábořiště Jaroslava Foglara –Sluneční zátoka.
Foglarovci bojují o záchranu Sluneční zátoky. Napadl ji kůrovec

Krajský úřad v souvislosti s těmito dotacemi poměrně neobvykle zveřejňuje i přímé kontakty na inženýry z odboru životního prostředí a zemědělství, kteří mají příspěvky na hospodaření v lesích na starosti. Jsou jimi Tomáš Zíka (zika@kr-s.cz; telefon 724 786 833) a Miroslav Šusta (susta@kr-s.cz; telefon 257 280 925).

Výše příspěvku se počítá jako součin objemu jehličnatého dříví (v metrech krychlových) z nahodilých těžeb a sazby 398 Kč. Ta byla pro rok 2019 stanovena jako rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb a částkou nutnou pro financování obnovy lesa, následné péče a zajištěné odborné správy.