Z dohody týkající se právě Mladoboleslavska a hovořící o pokračování společných hlídek českých policistů s kolegy z Polska a Slovenska také plyne, že hejtmanství bude mít zástupce v expertní pracovní skupině ministerstva, která se zabývá řešením problémů s řáděním zahraničních pracovníků bez rodin. Není ojedinělé, že se ve volném čase opíjejí a věnují hazardním hrám, což s sebou přináší potíže.

Problémy s cizinci se skutečně řeší i na celostátní úrovni. Ministerstvo vnitra se ve středu pochlubilo, že Hamáček v Poslanecké sněmovně prosadil návrhy umožňující rychleji ukončit pobyt cizincům, kteří na našem území opakovaně páchají úmyslnou trestnou činnost. „Přijdou o pobyt za méně než šest měsíců. Dosud trval proces přes dva roky, někdy i šest let,“ upozornila na rozdíl Klára Pěknicová. I tato změna má význam, byť se týká trvalých usedlíků, mezi něž nejproblémovější skupina takzvaných agenturních pracovníků nepatří.

„Pozměňovací návrhy jsou součástí vládní novely zákona o pobytu cizinců, kterou 13. března schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna,“ poznamenala Pěknicová. S upozorněním, že nově navíc půjde zrušit trvalý pobyt cizinci už po trojnásobném odsouzení za úmyslný trestný čin. „Cizinci, kteří u nás opakovaně a úmyslně překračují zákon, představují bezpečnostní riziko,“ uvedl ministr Hamáček – přičemž zdůraznil, že v těchto případech je nutno jednat „nekompromisně a rychle“. Nejde podle něj o ojedinělé případy; ročně jich je kolem čtyř stovek.

Naopak novela zákona zjednodušuje pravidla pro vstup cizinců v případě studia i vědeckého výzkumu. Pro cizince mimo občany Evropské unie bude zavedena povinnost absolvovat do jednoho roku po příjezdu do Česka adaptačně-integrační kurz, připomněla dále Pěknicová. „Výjimku budou mít například studenti, děti, lidé nad 61 let nebo cizinci, kteří jsou v Česku za účelem ochrany,“ upřesnila.

Třikrát selžeš – a ven!
Hlavní body návrhu, který má zajistit, aby problémový cizinec opustil naše území co nejdříve a opakovaně trestaným cizincům zabránil v protahování procesu:
- Ukončení pobytu se nebude projednávat v odvolacím správním řízení. Cizinec bude moci napadnout rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR rovnou u správního soudu
- Soudy budou muset rozhodnout do 90 dnů, zatímco dnes nemají na rozhodnutí žádnou lhůtu
- Zrušit trvalý pobyt půjde místo po čtyřnásobném už po trojnásobném odsouzení za úmyslný trestný čin
- Riziko návratu se bude hodnotit jen v případě zemí, které Česká republika nepovažuje za bezpečné
- Soud nedovolí účastníkům řízení nahlížet do utajovaných informací

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR