Politici, politologové ani veřejnost se neshodnou na tom, zda takzvané obstrukce vnímat jako něco nepatřičného, anebo prostě k parlamentní demokracii patří a protistrana nemá jinou možnost než se obrnit trpělivostí. Objevují se nicméně hlasy, že jednací řád by měl doznat takových úprav, aby úmyslné blokování jednání maximálně ztížil.

Jeden proti všem

Svůj jednací řád má i středočeské zastupitelstvo, které je vlastně čímsi jako „krajským parlamentem“ – a také na krajské úrovni se nyní vedou debaty o zamýšlených úpravách. Proti nim se vyslovuje jediný opoziční klub ANO. Jeho zástupci se netají obavami, že by nově mohli být na jednání zastupitelů méně slyšet. Konkrétně se ohrazují proti plánovanému omezení vystupování zastupitelů s přednostním právem.

V rámci rozpravy dostávají členové zastupitelstva slovo v tom pořadí, v jakém se do debaty přihlásili. Někteří však mají právo vystoupit přednostně – a tím „předběhnout“ řadové zastupitele, čekající třeba i desítky minut, než mohou promluvit. Hodí se to třeba ve chvíli, kdy míní bezprostředně reagovat na slova politických protivníků. Na své proslovy přitom řada zastupitelů klade důraz. Vzhledem k tomu, že dění zprostředkovává videopřenos na webu krajského úřadu, jsou přesvědčeni, že nehovoří jen k lidem přítomným v jednacím sále.

Podle slov Roberta Bezděka (ANO) má být z jednacího řádu vypuštěno dlouhé roky tradované právo na přednostní právo vystoupit pro zastupitele, kteří jsou současně poslanci. „Koaliční zastupitelé by tak měli 14 přednostních práv, opozice jen jedno,“ ohrazuje se.

Někdejší hejtmanka a nynější poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jíž by se změna bezprostředně týkala, vysvětlila, že jejich hnutí by zbylo jediné předností právo – pro předsedu zastupitelského klubu – zatímco za koalici by mohli přednostně hovořit předsedové ostatních klubů plus 11 radních. „My přijdeme o dvě přednostní práva. To, co platilo dvacet let, se současným radím znelíbilo,“ durdí se Pokorná Jermanová.

Teprve se uvidí

Zda se bude návrh na změnu jednacího řádu krajského zastupitelstva a jeho výborů projednávat na nejbližším zasedání středočeských zastupitelů, jehož termín hejtmanka Petra Pecková (STAN) ohlásila na 14. února, a případně v jaké podobě bude předložen, není zatím jasné.

Původní program navrhovaný pro jednání, s nímž se počítalo v pondělí 31. ledna, avšak hejtmanka rozhodla o odložení kvůli tomu, že termín nebyl řádně ohlášen na úřední desce, ho zařazoval hned v úvodu. Po posunutí termínu jednání o dva týdny však z webu krajského úřadu zmizely jak všechny podklady k jednotlivým bodům, tak samotný jejich přehled v podobě navrhovaného programu.