Doby, kdy běženci dostali možnost cestovat u nás bezplatně ve velkém rozsahu a stačilo pouze ukázat ukrajinský pas, patří už dávno minulosti. Postupně se připojovala různá omezení, až se dospělo k nynějšímu modelu: uprchlíci z Ukrajiny mohou zdarma cestovat po území republiky po dobu pěti dnů, a to autobusem nebo vlakem ve druhé vozové třídě.

Lidský řetěz tvořený Ukrajinci a podporovateli Ukrajiny, součást celosvětové iniciativy k ukrajinskému Dni nezávislosti.
Lidským řetězem oslavili ukrajinský Den nezávislosti

I ten se ale bude uplatňovat už jen pár dnů, plyne z informací náměstka hejtmanky Petra Boreckého (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy. „Reagujeme na fakt, že na začátku srpna stát změnil podmínky pro bezplatnou přepravu osob, které opustily Ukrajinu kvůli válce s Ruskem,“ vysvětlil Borecký.

Od 1. září se stejné tarifní podmínky jako na kterékoli jiné cestující budou vztahovat i na všechny občany Ukrajiny, a to bez ohledu na fakt, že může jít o uprchlíky, kteří právě přicestovali. Jedinou výjimku s nárokem na bezplatnou přepravu představují ti uprchlíci, kterým Policie ČR vydala takzvaný výjezdní příkaz: rozhodnutí o opuštění území republiky.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Informace o čerstvě schválené změně pravidel by se včas měla dostat ke všem řidičům i průvodčím. Upozorní je jejich šéfové – přičemž všechny smluvní dopravce, tedy společnosti, s nimiž má kraj uzavřenou smlouvu o zajišťování dopravní obslužnosti, bude o novince informovat IDSK; Integrovaná doprava Středočeského kraje. Její představitelé také změnu pravidel navrhli: jednak v návaznosti na rozhodnutí vlády, jednak ve vazbě na stále se snižující počet nově přicházejících uprchlíků z Ukrajiny.