DofE založil před 65 lety princ Philip, manžel britské panovnice, jako program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, kteří se pod dohledem svých pedagogů chtějí rozvíjet v rámci mimoškolních aktivit. Účastníci se po stanovenou dobu podle zvolené úrovně věnují činnosti, kterou si sami vybrali: mohou rozvíjet své dovednosti (ať už jde třeba o jazykové znalosti, nebo hru na hudební nástroj), sportovat nebo se věnovat dobrovolnické činnosti.

Vše je završeno několikadenní expedicí v přírodě, jejíž účastníci se nejen učí samostatnosti mimo domov, ale také vzájemně spolupracovat při směřování k dosažení vytčeného cíle; i tyto výpravy totiž mají své zaměření (ať už jde třeba o úklidovou akci, či například sbírání poznatků v rámci občanské vědy).

Tereza se věnovala dobrovolnictví, přičemž docházela navštěvovat klienty stacionáře. To jí zmařila covidová pandemie, a tak začala vybírat od dárců potraviny, které pak rozvážela sociálně slabším rodinám s dětmi – a pomáhala navíc i s doučováním dětí. V souvislosti se získanými zkušenostmi hovoří o tom, že knihy nejsou jediná cesta, jak se posouvat dál.

Muzejní noc v Kutné Hoře: komentovaná prohlídka v zahradách Galerie Středočeského kraje s kurátorkou Veronikou Marešovou.
FOTO: Šermířské souboje, tanec i ohňová show. Kutná Hora si užívala Muzejní noc

„Když můžeme, měli bychom toho využít – a umět tomu i něco obětovat. Litovat totiž budeme jen toho, co jsme se neodvážili uskutečnit,“ shrnula, co si z programu odnáší i pro budoucnost. Také další účastníci celosvětového programu mohli konstatovat, že jim zapojení pomáhalo aktivně trávit čas v době covidových omezení – a současně se věnovat prospěšné činnosti. Účastnili se třeba sbírek pro nemocnice a domovy seniorů, nosili jídlo nemocným – ale také třeba uklízeli odpadky. Nebo využívali aplikaci Nadace ČEZ určenou k pomáhání vlastními pohybovými aktivitami.

Přínos programu ocenila i hejtmanka Pecková, která studentům ocenění předávala společně s krajským radním pro oblast vzdělávání a sportu Milan Váchou (STAN): DofE označila nejen za příležitost, jak zapracovat na svém rozvoji, dozvědět se hodně o sobě samých a světě kolem nás. „Věřím, že zkušenosti z plnění programu se jim mnohokrát zúročí – a to nejen při dalším studiu, v práci, ale i v osobním životě,“ připomněla.