Ale začněme postupně. Nejdříve navštívíme Číhošť, což je mimochodem místo, kde se v kostele Nanebevzetí Panny Marie před šedesáti osmi lety udál dodnes nevysvětlený tzv. „Číhošťský zázrak“, při kterém se při kázání faráře Josefa Toufara opakovaně nakláněl dřevěný kříž. Ale nás zajímá střed ČR a ten se nachází na kraji obce u dřevěného altánu. Honosně vypadající kamenný blok s jehlanem na vrcholu potvrzuje, že stojím na přesně zaměřeném středu České republiky. Potvrzují to vystavené dokumenty o výpočtu geografického středu.

A další kámen označující střed ČR nalezneme jen o pár kilometrů dále, v Golčově Jeníkově. V Jeníkově mimochodem působil páter Koniáš, nechvalně známý cenzor a „palič“ knih. A za návštěvu stojí také místní kostel, kde mají torzo kostry velryby. Ale my dojdeme do rohu náměstí, kde najdeme na betonovém podstavci ve tvaru studny kámen, označující střed ČR. Jeníkovští byli skutečně přesvědčeni, že střed vlasti se nachází právě v jejich městě. Ale po novém přesném přeměření byl posunut právě do nedaleké Číhoště. 

A snad nejkurioznější místo nalezneme v blízkých Jakubovicích. A není to místo ledajaké. Nejedná se jen o střed ČR, ale rovnou o „pupík Evropy“! Je to vytesáno na obelisku, který zde nainstaloval umělec a recesista Jaroslav Kreibich. Podle Kreibicha byl na tomto místě nalezen nultý evropský kilometr – tedy starý kámen, označený dvěmi nulami. Kámen s nulami je zapuštěn jen pár metrů od obelisku jako „předmět doličný“.

Až si budete chtít udělat příjemný výlet v překrásné krajině, zajeďte si do Číhoště, a nebo do Golčova Jeníkova. A nebo do Jakubovic, tam vládne recese a humor, a to je koření života!

Vladimír Havlíček