Data o operacích apendixu, která vycházejí z vyhodnocení péče vykázané zdravotnickými zařízeními zdravotním pojišťovnám v roce 2017, jež Deník získal od Kanceláře zdravotního pojištění, překvapí nezasvěceného už na první pohled: počty zákroků. Častější je, že jich nemocnice provedly za rok desítky; laik by spíš očekával, že se budou běžně šplhat do stovek.

Leckoho zaujme i průměrný věk středočeských pacientů: většinou se pohybuje kolem třicítky. Nejnižší průměr měli v čáslavské nemocnici, a to 24 let; naopak v Nymburce to bylo o třináct roků více: 37 let. „Slepák“ si však nevybírá: v čáslavské nemocnici operovali i roční miminko; nejstaršímu pacientovi, jenž našel pomoc v Hořovicích, pak bylo 87. Poměrně běžné věkové rozpětí je přitom mezi pěti lety a sedmdesátkou.

V souvislosti s operací apendixu pacienti ve středočeských nemocnicích zpravidla stráví čtyři či pět dnů. Může to však být i podstatně déle, pokud se vyskytnou komplikace. Ty mohou souviset třeba s pozdním příchodem pacienta k lékaři nebo dalšími chorobami, vysvětlil Deníku v obecné rovině ředitel mladoboleslavské Kliniky Dr. Pírka Stanislav Najman. „Včasné vyhledání lékaře je u tohoto onemocnění důležité a výrazně zvyšuje pravděpodobnost bezproblémové léčby,“ připomněl.

Vliv má i náhoda

Pro Pírkovu kliniku vyznívá vyhodnocení péče z pohledu pacientů v rámci kraje nejpříznivěji: průměrná doba hospitalizace dosahuje jen 3,83 dne a žádného z nemocných nebylo třeba překládat na jiné oddělení. Tenhle výsledek však ředitel Najman nepovažuje za férové komentovat – s tím, že těchto zákroků dělali chirurgové z jeho týmu méně než jinde.

„Musím se vší skromností upozornit, že naše čísla počtů operací slepého střeva pro apendicitidu jsou ve srovnání s krajskými nemocnicemi malá – a tudíž mně nepřijde korektní vyjadřovat se ke kvalitě a možným komplikacím v souvislosti s tímto výkonem,“ zdůraznil.

To, že příznivý výsledek je tak trochu i dílem náhody, připouští Michael Kubáč, primář chirurgie mělnické nemocnice. Tam se dostali na průměrnou dobu hospitalizace 4,26 dne – a také bez nutnosti přeložení. „Určitě má vliv miniinvazivita; převážnou část pacientů operujeme laparoskopicky,“ řekl Deníku.

„Máme zkušený tým chirurgů, kteří mají zkušenosti s laparoskopií – od takto jednoduchých výkonů až po resekci střev. Používáme také velmi dobré vybavení: jak moderní laparoskopický přístroj, tak moderní elektrokoagulační jednotku k vlastnímu ošetření tkání,“ konstatoval primář.

Pochlubit se tím, že žádného z pacientů nebylo třeba překládat na jiné oddělení, se mohou týmy ještě dalších pěti nemocnic: v Příbrami, Nymburce, Slaném, Rakovníku a Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

Operace apendixu ve středních Čechách* Počet případů za rok: více než 155
- Oblastní nemocnice Kladno
- Oblastní nemocnice Kolín

* Počet případů za rok: 100 – 155
- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

* Počet případů za rok: 55 – 70
- NH Hospital Hořovice
- Oblastní nemocnice Příbram

* Počet případů za rok: 50 – 55
- Nemocnice Nymburk

* Počet případů za rok: 25 – 40
- Městská nemocnice Čáslav
- Nemocnice Slaný

* Počet případů za rok: 15 – 25
- Masarykova nemocnice Rakovník
- Nemocnice Mělník

* Počet případů za rok: 5 – 15
- Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

Zdroj: Kancelář zdravotního pojištění; údaje za rok 2017