S tím, že v čerpání dotací z tohoto zdroje bude Středočeský kraj v naší zemi průkopníkem. „Jsme vůbec první kraj, který tohoto nástroje využije, v rámci České republiky,“ potvrdila hejtmanka.

Peníze z programu ELENA umožní kraji zaplatit až 90 procent nákladů na přípravu projektů z oblasti energetických úspor. A počítá se s tím, že ani vlastní realizace těchto plánů by pro krajský rozpočet neměla představovat zátěž, i když se počítá s výdaji dosahujícími dohromady zhruba miliardy a čtvrt korun.

Vedení kraje chce využít modelu EPC – energetických úspor se zaručeným výsledkem, kdy vybraná firma navrhne a zrealizuje opatření, v jejichž účinnost skutečně věří: vše totiž nejprve hradí sama a zaplaceno dostává až následně; ze skutečně ušetřených peněz. Základem je idea, že úsporné projekty si na sebe vydělají díky následným úsporám nákladů na provoz. Už první poznatky z příprav ukazují, že se tento postup hodí především pro velké objekty.

Aktuálně dojednané peníze od Evropské investiční banky umožní připravit podklady; zadání pro výběr těchto firem pro program EPC. „Umožní financovat činnosti spojené s přípravou projektů na energetické úspory se zaručeným výsledkem,“ potvrdila hejtmanka. S tím, že pozornost by měla být věnována 120 budovám v 75 organizacích: především se jedná o školy, muzea, sociální a zdravotnická zařízení. Dohromady by tyto práce měly vyjít asi na 1,25 miliardy korun.

Zadarmo není ani příprava takto rozsáhlých investic: náklady nezbytných prací jsou vyčísleny na 60 milionů korun (či 2,5 milionu eur, jestliže se o penězích jedná na mezinárodní úrovni). Právě s úhradou této částky má kraji pomoci grant ELENA od Evropské investiční banky.