Právě obcím a městům má platební portál pomáhat. I když je označen jako krajský, jde o řešení, které cílí na využití v lokálních podmínkách. Nabízí možnost hradit rozmanité místní poplatky platebními kartami. A to na dálku, přes internet.

Drobné místní úhrady elektronicky

Přesněji: jde o elektronickou platbu, kdy si uživatel zvolí metodu, která mu nejvíce vyhovuje: vedle karty jsou k dispozici převod na účet či úhrada prostřednictvím QR kódu. Ušetří to čas – a obzvlášť v nynější pandemické situaci je výhodou i to, že kvůli placení není třeba kamkoli chodit; vše lze vyřídit z domova bez osobního kontaktu.

Typické využití se nabízí pro placení poplatků za odvoz komunálního odpadu, ze psa, za zábor veřejného prostranství, za parkování nebo za hrobové místo, které běžně vybírají obecní a městské úřady (případně jimi pověřené organizace). Možnosti úhrad na dálku jsou ale mnohem širší: lze tak platit škole i školce, obědy ve školní jídelně, kroužky pro děti, příspěvky sportovním klubům, poplatky knihovně…

Někde platba jediná, jinde desítky

Možnosti jsou rozmanité a záleží jen na tom, jaké platby se obce či různé místní organizace rozhodnou do platebního portálu přihlásit. Zatím je zapojeno 34 obcí a měst; z těch větších například Benešov, Hořovice, Kladno či Slaný.

Na velikosti ale nezáleží. Zatímco třeba v Kladně platební portál nabízí pouze možnost úhrady za stejnopis (tedy vyhotovení kopie) maturitního vysvědčení na jedné z místních středních škol, například obec Kamýk nad Vltavou na Příbramsku zařadila podstatně širší nabídku plateb: možnost hrazení poplatků ze psa, parkovného, svozu komunálního odpadu z domácností místních občanů i od rekreačních objektů, vodného a stočného pro obecní byty i majitele nemovitostí, pronájmu zahrádek, pronájmu nebytových prostor fyzickým osobám i správních poplatků.

A v Rudné na Praze-západ nabízejí dokonce desítky plateb nejrůznějšího druhu. Vedle města, technických služeb, škol (jedna z nich takto umožňuje hradit stravné, školní družinu, kroužky keramický, florbalový, pohybových her, lyžařské kurzy, školu v přírodě i přípravu deváťáků na přijímací zkoušky) a školky se zde zapojily rovněž spolky: skautské středisko Balvan, fotbalový klub, TJ Sokol a Centrum pro rodinu Rudňáček.

Převod na účet prý lidem stačí

Ne všichni starostové se nicméně do využívání platebního portálu hrnou. Vedle obav z poplatků za transakce kartami u nich Deník zaznamenal i nechuť učit zaměstnance něčemu novému, když se zatím zdá, že stačí to, co funguje. Některé tradiční platby typu popelnic a psa je přece možné řešit převodem na účet. Na to radnice upozorňují na webu a v termínu placení i v místních zpravodajích.