Svaté Eulálie se narodila v Barceloně kolem roku 290 a od dětství byla vychovávána v lásce k Bohu. Aby ji rodiče uchránili od světských pokušení, opustili Barcelonu a přestěhovali se na nedaleký venkovský statek.

Když bylo Eulálii třináct let, přišel do Barcelony vladař Dacián, jenž měl z příkazu císaře zlikvidovat křesťanskou víru. Rozhodl se mučením vyvolávat hrůzu a strach, ale u statečné Eulálie vzbudil přesný opak. V noci se tajně vypravila k vladaři ve snaze obhájit křesťanství. Aby její úmysl nebyl zmařen, nesvěřila se nikomu, ani rodičům. V Barceloně předstoupila před Daciána a pokárala ho za jeho ukrutnosti. Řekla mu, že lidská moc trvá krátce, ale moc Boha trvá věčně a neodvolala. Vladař ji nechal bičovat, rozdírat železnými hřeby, pálit pochodněmi. Za zřeknutí se křesťanské víry jí sliboval propuštění. „Křehké tělo není těžké zničit, duši zničit nemůžete,“ byla její poslední slova.

Zdroj: Youtube

Mučení Eulálie nepřežila a 12. února 303 zemřela. Poté byla ještě přibita na kříž, vystavena jako odstrašující příklad a ponechána na kříži jako pokrm dravým ptákům. Její tělo ale podle pověsti, jako závojem, přikryl padající sníh, aby jí ochránil před dravci. Sejmuto a pohřbeno bylo až za tři dny. Její ostatky byly roku 878 vyzvednuty a slavnostně přeneseny do Barcelonské katedrály.

Vyhořelá městská ubytovna ve Vítězné ulici v Kutné Hoře.
Nebezpečná místa: v Malíně se krade, v Sedlci se pohybují pochybné existence

Katedrála svatého Kříže a svaté Eulálie je další název pro Barcelonskou katedrálu. K velké radosti turistů má jednu světovou zvláštnost. K uctění památky svaté Eulálie se v přilehlém dvoře chová třináct bílých hus, jejichž počet připomíná věk Eulálie v době, kdy zemřela. Ve středověku se dokonce věřilo, že se svatá Eulálie po smrti převtělila právě do bělostné husy.

Zdroj: Youtube

Mučednická smrt Eulálie je pro Katalánce důvodem k zamyšlení, sebereflexi a také k bujarým oslavám pro celé rodiny. Radost, smích a veselí ovládá každoročně celou Barcelonu!