Obří postele jsou skalním útvarem a zároveň vrcholem s nadmořskou výškou 284 metrů v Železných horách, asi 1,5 kilometru jižně od obce Zdechovice. Žulové balvany svými tvary připomínají polštáře a peřiny. Největší z nich je dlouhý šest metrů a dostal jméno Duchna.

Obří postele jsou podle geologického průzkumu staré více než pět stovek milionů let. Horotvornými procesy se těsně pod povrch dostala roztavená hornina, tedy magma. Ta po ztuhnutí vytvořila žulovou vrstvu. Okolí bylo následně modelováno zvětráváním a činností ledovce.

Oblé balvany jsou pozůstatky ledovcové morény.

Asi 300 metrů od Obřích postelí nalezneme menší, ale také zajímavý skalní útvar nazvaný Gabrový výchoz. Gabro je název pro hlubinnou vyvřelinu.

Zdroj: Youtube

Ve Zdechovicích, „zastíněných“ nedalekými komíny chvaletické tepelné elektrárny, najdeme řadu zajímavostí. Především zámek, v kterém byli v nedaleké minulosti ubytováni horníci, poté příslušníci PTP, kterým se říkalo černí baroni, a od roku 1969 zde působila sovětská armáda.

Ze Zpívané v Nových Dvorech v pátek 28. ledna 2022.
OBRAZEM: První letošní Zpívanou si vzal na starost Štěpán Kojan

Dále zaujme barokní kostel sv. Petra a Pavla, mariánský sloup z počátku 18. století, Zdechovická brána, socha sv. Jana Nepomuckého, socha Panny Marie na vysokém sloupu, romantická hájovna Katovna, barokní fara, alegorické sousoší Čtvero ročních dob od Matyáše Bernarda Brauna či Boží muka v části Pazderna, známá z románu Jany Klimečkové Chlebani.