Pracovníci společnosti Eurovia se mezi devátým a šestnáctým dálničním kilometrem objeví v pondělí – již od soboty však silničáři začnou vyznačovat dopravní omezení spojené i s omezením rychlosti. Do konce května, kdy má být hotovo, se takzvaná dopravní opatření šestkrát obmění. Práce na opravě jsou totiž rozděleny do šesti navazujících etap, aby provoz bylo možno zachovat v co největším rozsahu.

Nicméně omezení budou výrazná – a řidiči s nimi při plánování jízd musí počítat. Zvláště šoféři kamionů si zřejmě postojí v zácpě. Osobním autům se přece jen nabídne možnost sjet na alternativní objízdné trasy v okolí dálnice – zkušenosti z uplynutých let však příliš optimismu nenabízejí: i ty se zpravidla rychle ucpávají.

Pro letošník rok jsou v plánu výměna povrchu vozovky mezi dálničními kilometry 11,98 a 9,40 ve směru na Prahu, obnova vodorovného dopravního značení a výměny povrchu přejezdů ve středním dělicím pásu v úseku mezi kilometry 15,65 a 11,98, kde také budou osazena nová, lehce rozebíratelná ocelová svodidla. Tyto práce ve středovém pásu jsou plánovány na období mezi 18. a 26. dubnem, přičemž se mimo dopravní špičku počítá s krátkodobými operativními uzavírkami levých „rychlých“ jízdních pruhů v obou směrech.

Hodnota prací, s nimiž zde stavbaři začali už loni v období od června do srpna, dosahuje podle údajů Ředitelství silnic a dálnic 250 milionů korun bez DPH.

Plánovaná dopravní omezení na D1:

Úvodní etapa – stavba dopravního opatření (13. – 14. dubna)
- Doprava směr Praha vedena dvěma jízdními pruhy, odbočení na kolektor a D0 jedním jízdním pruhem
- V závislosti na aktuální intenzitě dopravy bude zhruba na jednu hodinu provoz dále omezen a veden jedním jízdním pruhem ve směru na Prahu a jedním pruhem na kolektor a D0

První etapa (15. – 18. dubna):
- Oprava rychlého a části prostředního jízdního pruhu v úseku mezi dálničními kilometry 11,95 a 11,75 směr Praha
- Doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy v odstavném pruhu (směr Praha) a jedním odbočovacím (směr D0); ve směru na Brno bude doprava bez omezení

Druhá etapa (19. – 22. dubna):
- Oprava části prostředního a pravého jízdního pruhu mezi kilometry 11,95 a 11,75 směr Praha
- Doprava bude vedena levým jízdním pruhem (směr Praha) a jedním pravým jízdním pruhem (směr kolektor a D0)
- Ve směru na Brno se bude připravovat dopravní opatření pro čtvrtou etapu. Od 19. dubna odpoledne do 20. dubna odpoledne bude provoz na Brno v úseku mezi kilometry 8,06 a 12,20 veden dvěma jízdními pruhy. Od 20. dubna odpoledne do 23. dubna večer pak bude v úseku mezi kilometry 7,86 a 12,25 provoz ve směru na Brno stažen do jednoho jízdního pruhu (z důvodu osazování dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů).

Třetí etapa (23. – 26. dubna):
- Oprava odstavného pruhu mezi kilometry 11,75 a 10,08 směr Praha
- Doprava bude vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden mezi kilometry 11,97 a 8,65 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od kilometru 9,60 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena třemi jízdními pruhy.

Čtvrtá etapa (27. – 30. dubna):
- Oprava připojovacího pruhu z D0 mezi kilometry 10,08 a 9,60
- Doprava ve směru na Prahu od Brna a na Brno ve stejném režimu jako v předchozí etapě. Navíc dojde k uzavření nájezdové větve z D0 a z II/101 od Říčan a Jesenice na D1 směr Praha. Bude vyznačena objízdná trasa za uzavřený směr Praha z D0 (mimoúrovňové křížení 10) a ze silnice II/101 (mimoúrovňové křížení 12) po D1 směr Brno s otočením na MÚK 15 na D1 směr Praha. Doprava ve směru na Brno bude vedena třemi jízdními pruhy.

Pátá etapa (1. – 14. května):
- Oprava obou jízdních pruhů v úseku mezi kilometry 11,75 a 9,40
- Doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden mezi kilometry 11,97 a 8,65 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od kilometru 9,60 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena třemi jízdními pruhy.

Šestá etapa (15. – 20. května):
- Oprava připojovacího pruhu z D0 a z čerpací stanice Shell mezi kilometry 9,60 a 9,40
- Doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden mezi kilometry 11,97 a 8,65 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od kilometru 9,60 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena třemi jízdními pruhy.

Závěrečná etapa – odstraňování dopravního opatření:
- Demontáž dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů ve směru na Brno včetně odstranění přechodného vodorovného dopravního značení
- Doprava bude vedena v obou směrech minimálně ve dvou jízdních pruzích (ve směru na Prahu s využitím jednoho jízdního pruhu v kolektoru) s výjimkou odstraňování přechodného vodorovného značení ve směru na Brno, při kterém bude v nočních hodinách provoz ve směru na Brno stažen do jednoho jízdního pruhu
- Při demontáži dopravního opatření bude provedena výměna povrchu přejezdu středního dělicího pásu mezi kilometry 9,41 – 9,53; s doplněním o krátkodobé operativní uzavírky rychlých jízdních pruhů v obou směrech v době mimo dopravní špičku.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Přehled všech omezení naleznete ZDE