Některé z podaných žádosti krajští úředníci vyřadili, protože nesplňovaly požadované náležitosti – a u těch dalších stanovily pořadí žadatelů hodnotící komise. Vliv na pořadí měly jednak body získané v rámci posuzování záměrů, jednak datum a čas elektronického podání žádosti.

„Pro letošní rok byla výrazně změněna kritéria pro poskytnutí dotací. Byla téměř odstraněna nebo alespoň velmi výrazně snížena možnost subjektivního hodnocení,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež slibuje, že podrobné vyhodnocení hejtmanství zveřejní. „To umožňuje veřejnou kontrolu. Případné připomínky přezkoumáme,“ doplnil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO).

Zatímco u některých krajských dotačních fondů již bylo přijímáním žádostí ukončeno na sklonku ledna a hotové již je i jejich vyhodnocení, žádosti o dotace ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a Středočeského fondu obnovy venkova se podávají po celý rok. Až do 9. května také mohou obce žádat o dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu na takové akce jako budování základních škol a projekty týkající se vodovodů a kanalizací, které jsou primárně podpořeny ze státního rozpočtu nebo z fondů Evropské unie.