Pro civilní řidiče je důležité vědět, že do kolony vojenských vozidel se nesmějí zařadit. To neplatí jen v souvislosti s přesunem zahraničních vojsk, ale všeobecně; týká se to i kolon Armády ČR. Pokud chce řidič vojáky doprovázené vozidly s právem přednosti v jízdě předjet, musí to vzít na jeden zátah kolem celé kolony. P

okud by se zařadil mezi zelená vozidla, jedná se o přestupek, za který hrozí na místě až dvoutisícová pokuta. Nehledě na to, že by to bylo velmi nebezpečné – někteří z vojenských řidičů by o něm vůbec nemuseli vědět. Výhled z obrněné techniky je totiž značně omezený. Navíc ani brzdnou dráhu nelze srovnávat s běžným osobákem; těžký kolos ji má výrazně delší.

Konvoj s více než 350 kusy kolové techniky 

Americký konvoj čítající více než 350 kusů kolové techniky rozmanitého charakteru – od obrněných transportérů Stryker po zásobovací a další podpůrná vozidla, jež převážejí osm stovek mužů a žen v uniformách – je kvůli snazší průjezdnosti rozdělen do 14 skupin, majících zachovávat hodinové rozestupy. Přesuny se plánují především na večerní a noční hodiny, kdy je na dálnicích klidnější provoz a menší dopravní zátěž. Je navíc třeba počítat s tím, že na trase je hned několik míst s dopravním omezením.

„Konvoj se v úterý 28. května od 20 hodin přesune z hraničního přechodu Rozvadov po dálnicích do Staré Boleslavi, kde je plánován odpočinek,“ uvedla Magdalena Dvořáková z Generálního štábu Armády ČR. S tím, že poslední skupina konvoje dorazí do Staré Boleslavi ve středu v odpoledních hodinách. Pokračovat budou Američané ve středu od 19 hodin a pak v noci až k ránu znovu přes Prahu na Brno – a dále pak k Břeclavi.

Stanovené časové rozestupy jednotlivých skupin však výrazně protáhnou i odjezd. Předběžný harmonogram počítá s tím, že právě v Břeclavi by poslední skupina měla opustit území České republiky ve čtvrtek odpoledne: kolem 17. hodiny. Podle dopravní situace na trase se však skutečné časy mohou proti plánu pozměnit.

Veřejnost i příznivce vojenství bude česká armáda o přesunech průběžně informovat na www.army.cz i prostřednictvím sociálních sítí. Dvořáková nicméně upozorňuje, že nejsou plánované žádné ukázky pro veřejnost.

Velký význam pro výcvik, ale i prověření schopnosti armády 

Přesuny zahraničních armád přes území České republiky nejsou významné jen pro výcvik jejich příslušníků, připomněl ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany ČR Štefan Muránský.

„Prověřují schopnosti naší armády poskytnout komplexní logistické zabezpečení a zvládnutí úkolů požadovaných po hostitelské zemi. Současně získává Odbor vojenské dopravy Agentury logistiky ve spolupráci s dalšími státními subjekty cenné zkušenosti s plánováním a organizováním přesunů v mezinárodním prostředí,“ vysvětlil generál Muránský význam jízd podobných konvojů.

Výcvik je jednou z aktivit, jimiž Aliance demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně,“ vysvětlil ředitel Sekce podpory MO generálmajor Štefan Muránský. „Výcvik je jednou z aktivit, jimiž Severoatlantická aliance demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně,“ připomněl poselství dunících dieselových motorů.