Žadatelé o dotaci na zajištění provozu byli podle jejích slov uspokojeni téměř všichni – kromě tří, jejichž žádosti nevyhověly pravidlům. Uspělo 493 žádostí – od některých institucí hned několik na různé služby (třeba součástí domovů pro seniory bývají často zároveň i domovy se zvláštním režimem) – avšak nikoli v plné výši. S ohledem na množství peněz, které kraj na tento účel dostane ze státního rozpočtu, byly jejich původní požadavky (v součtu převyšující dvě miliardy) kráceny. To je nicméně běžný postup – a pro další plány poskytovatelů sociálních služeb je důležité dozvědět se co nejdřív, s jakou částkou mohou počítat.

Brzy přitom budou moci počítat i skutečné peníze. „Dotace jsme připraveni vyplácet do pěti dnů,“ ujistila Heřmanová, že příjemci nebudou čekat dlouho. „Záleží na tom, jak rychlí budou žadatelé,“ poznamenala.

Samotná výplata peněz ovšem není úplně jednoduchou záležitostí. S poskytovateli služeb bude kraj uzavírat veřejnoprávní smlouvy o dotaci či příspěvku – a následně dojde na samotné poskytnutí peněz. Ve dvou splátkách.