Zdá se, že tentokrát bude platit trochu otřepané, ale v tuto chvíli pozitivní „do třetice všeho dobrého".

Město Nymburk vyhlásilo v roce 2014 veřejnou soutěž na zpracování projektové dokumentace na vytvoření parkovacích zálivů a chodníků před Mateřskou školou Větrník, aby se tak zajistilo bezpečné parkování a snadný průjezd vozidel.

„Projektant však v termínu neodevzdal projektovou dokumentaci vzhledem k vážným zdravotním důvodům. V druhém kole výběru 
v roce 2015 byl vybrán na základě výběrového řízení další projektant. Ten splnil kvalifikační předpoklady, ale nebyl schopen odevzdat prováděcí projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu dle stavebního zákona. Projektant byl tak dle smlouvy penalizován," řekl radní zodpovědný za investiční akce města Zdeněk Vocásek.

V souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek je i na tomto příkladu patrné, že nejlevnější nabídka není vždy nejvýhodnější. Ve třetím kole soutěže zvítězil projektant, který předložil prováděcí projektovou dokumentaci v požadované kvalitě a už je vydáno stavební povolení.

Výběr zhotovitele

Rada města tak mohla na svém posledním jednání 29. července schválit zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele. „Příjem nabídek je od 
1. do 17. srpna. Předpokládaná cena zakázky je 2,2 miliony korun bez DPH. Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele," konstatoval Vocásek.

Po vyhodnocení nabídek a schválení výsledku veřejné zakázky včetně uzavření smlouvy o díle se začátek stavby parkovacích zálivů předpokládá v září s dokončením do 30. listopadu. Chodníky před školkou se tak propojí s právě prováděnou pátou etapou revitalizace sídliště.

Nejen před Větrníkem bude nové parkování. Město bude řešit úpravu stání také před mateřskou školou 
U Pejska a Kočičky v Mládežnické ulici, a to v šesté 
a sedmé etapě revitalizace sídliště, která je plánována na příští rok. „Na tomto místě by mělo vzniknout 7 stání pro školku s časovým omezením 15 minut a souběžně v ulici Mládežnická 23 stání," uzavřel radní.

Čtěte také: Na modernizaci školy získaly Zdice dvě dotace