„Nahradí a zároveň doplní stávající flotilu služebních motocyklů,“ vysvětlil ředitel dopravní policie Tomáš Lerch,“ jaké je poslání nových pomocníků na dvou kolech. Ocenil, že tyto stroje umožní policistům dostat se rychle tam, kde jsou potřeba – a pružně reagovat na aktuální situaci v silničním provozu. „Zejména ve vztahu k rychlejšímu řešení mimořádných situací na pozemních komunikacích či komplikací v plynulosti silničního provozu,“ poznamenal.

Stejné motorky, z nichž jedna vyjde asi na 550 tisíc korun, používají i další policejní sbory v Evropě, připomněla Eva Kropáčová z policejního prezidia. „Motocykly mají přizpůsobené ovládání výstražného a rozhlasového zařízení – včetně nápisové cedule – tak, aby je mohl policista za jízdy bezpečně ovládat,“ zmínila speciální úpravu pro potřeby policie.