Vedoucí oddílu Lenka Jeništová byla za svou celoroční práci odměněna kyticemi květin.