Tvrdí, že kontrolnímu výboru byl odebrán přístup k důležitým písemnostem týkajících se rozhodování rady kraje, což podle ní kontrolní činnost ochromilo. Hejtmanství ústy mluvčího kraje Davida Šímy oponuje: došlo sice ke změnám v přístupových oprávněních k elektronickým dokumentům, avšak výbor má k dispozici všechny materiály potřebné k tomu, aby svou kontrolní činnost mohl vykonávat naplno.

Jablkem sváru je rozhodnutí ředitele krajského úřadu Jana Loušky, jímž předseda kontrolního výboru Robert Bezděk (ANO) přišel o přístup k podkladovým materiálům pro jednání radních. „Bez jakéhokoli předchozího upozornění,“ upřesnil Bezděk Deníku.

Pokorná Jermanová hovoří o ochromení činnosti výboru, jelikož jeho ostatní členové se k těmto informacím nedostanou rovněž. „Paradoxní je, že přístup k materiálům, od nichž byl předseda kontrolního výboru odstřižen, mají v zásadě všichni řadoví zaměstnanci krajského úřadu,“ prohlásila někdejší hejtmanka a nyní opoziční zastupitelka. Sama je také řadovou členkou kontrolního výboru, v němž opozice z ANO má celkem osm zástupců – a strany koalice vládnoucí kraji po dvou lidech za ODS, STAN i Piráty a jednoho člověka za Spojence.

Podle Pokorné Jermanové tak kontrolní výbor ztrácí možnost kontrolovat činnost rady a zastupitelstva, k čemuž je určen. „Přímo ze zákona (tedy i bez výslovného pověření zastupitelstva kraje) má oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje – a také kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem. Kvůli znemožnění přístupu k potřebným informacím vedení kraje, v němž jsou členové koaličních stran z ODS, STAN, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj, toto zákonné právo svévolně členům výboru odepřelo,“ prohlásila exhejtmanka.

Mluvčí Šíma oponuje: kontrolnímu výboru v kontrolách nic nebrání. Přístup k přijatým usnesením krajské rady či zastupitelstva mu omezen nebyl, což znamená, že může naplňovat zákonem stanovenou činnost spočívající v kontrole plnění přijatých usnesení.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Současně platí, že na základě zpřístupněných usnesení si může výbor od příslušných odborů krajského úřadu vyžádat další podrobnosti,“ konstatoval. S dodatkem, že také nedošlo k omezení možnosti kontroly dodržování právních předpisů výbory či krajským úřadem ani ke znemožnění plnit další kontrolní úkoly, kterými výbor pověří zastupitelstvo. Ten tak může bez omezení plnit úkoly stanovené zákonem o krajích.

Šíma za hejtmanství upřesnil, že se změnila pouze oprávnění pro vstup do pracovní složky členů rady. „Kde jsou shromažďovány pracovní dokumenty, jež se před samotným konáním jednání rady finalizují a které tak jsou ze zásady neveřejné. V žádném případě se nejedná o cílené omezení přístupů konkrétních osob. Z jednání rady jsou kontrolnímu výboru nadále dle zákona přístupná přijatá usnesení. V případě materiálů pro jednání zastupitelstva jsou pak v souladu se zákonem veškeré dokumenty zastupitelům dostupné již před jednáním,“ konstatoval Šíma.

Předseda Bezděk nicméně hovoří o „naprosto bezprecedentním kroku“, vůči kterému se hodlá bránit. „Věřím, že vedení úřadu své pochybné rozhodnutí vezme zpět a umožní nám opět vykonávat práci kontrolního výboru tak, jak je jeho povinností a právem,“ sděluje Bezděk v tiskové zprávě.

Společně s Pokornou Jermanovou navíc připomínají časovou návaznost omezení přístupu k podkladům pro jednání radních na usnesení kontrolního výboru, jež kritizuje přístup kraje k jednání s obcemi a městy o platbách za veřejnou dopravu v rámci takzvaných standardů dopravní obslužnosti. Tisková zpráva opozičníků z ANO dokonce výslovně zmiňuje pomstu radních kraje za kritiku.