Kraj si tak vlastně „předplácí“ dva tisíce výtisků publikace, které po jejím vydání bude vyžívat pro své potřeby. Knížky o krásách středních Čech vydané s krajskou podporou tradičně uplatňuje jako osvětové, propagační a dárkové předměty.

Autorské týmy, v nichž významnou roli sehrál geolog, klimatolog, spisovatel a filozof Václav Cílek, v minulosti připravily již sedm svazků unikátní edice: Křivoklátsko – příběh královského hvozdu, Střední Brdy – hory uprostřed Čech, Voda a krajina, Žulové krajiny středních Čech (za ni autorský kolektiv v roce 2018 získal Mezinárodní cenu Egona Erwina Kische), Podzemní památky středních Čech (ta tvůrcům vynesla stejné ocenění loni), Džbán – krajina opukových plošin a Krajem Joachima Barranda.

Jarní květinová výzdoba Krajského úřadu Středočeského kraje.
OBRAZEM: Květinová nádhera! Podívejte se na jarní výzdobu na krajském úřadě

Publikací o středočeských lesích přitom jedinečná ediční řada „středočeské vlastivědy“ nemá končit. V plánu jsou dále knížky, jež by měly nést názvy Půda a život civilizací, Blaník a Podblanicko či Vltava – naše řeka. Posledně zmiňovaný svazek by měl odrážet i aktuální témata a problémy se zadržováním vody v krajině či hospodařením s půdou v kontextu klimatické změny a vlivu člověka na krajinu.

Chystané pojednání o lesích bude mít podobné zacílení jako předchozí knížky: vedle zájemců o konkrétní témata a přírodymilovnou veřejnost obecně osloví třeba učitele ekologické výchovy – a jako vodítko k citlivému zacházení s územím poslouží i orgánům ochrany přírody a krajiny nebo starostům. „Jsem ráda, že budeme pokračovat v podpoře vydávání knih o životním prostředí středních Čech a v popularizaci témat lokálních přírodních krás a ochrany přírody,“ řekla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Ilustrační foto.
Lepší příroda: krajské podpory pro životní prostředí se zvýšily i v těžké době

Aktuálně připravovaná kniha představí středočeské lesy v celé jejich pestrosti – od lužních porostů, doubrav, borů, smrčin až po typicky horské porosty na vrcholech Brd. Podíl na jejich rozmanitosti mají nejen přírodní podmínky, ale i činnost člověka. Významný vliv měly v minulosti třeba těžba surovin a průmyslová revoluce, ale i důraz na rekreační funkci lesa. Což není pouze fenomén současnosti. Například Lánská obora patří k nejstarším na světě.