Dosud využívaná teplárna spalující hnědé uhlí už je vyřazena z provozu – a postupně bude demontována, informoval jednatel Spolany Miroslav Falta. „Přechodem z hnědého uhlí na zemní plyn a instalací moderních kotlů došlo k výraznému snížení objemu látek vypouštěných do ovzduší,“ zdůraznil. „Emise oxidu siřičitého klesnou o 99 procent, emise prachu a oxidů dusíku o 90 procent a emise oxidu uhelnatého o 60 procent,“ uvedl konkrétní údaje.

Ilustrační foto
Nezaměstnaných přibylo nepatrně. Navzdory krizi

Výstavbu nové teplárny včetně instalace dvou kotlů na zemní plyn o výkonu 2 x 35 tun páry za hodinu zajistilo konsorcium společností ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO a Envir & Power Ostrava. A byla to akce, že kvůli ní ve Spolaně předloni v listopadu pobořili oplocení. Vstupní branou bez úprav by se totiž obří transport do areálu nedostal. „Museli jsme ubourat plot, vyštěrkovat okolí vrátnice a dočasně demontovat stojany se čtečkami vstupních karet,“ zavzpomínal Falta.

To však už vlastně bylo šťastné finále náročné přepravy. Dostat kotle o velikosti 10 x 5 metrů a hmotnosti 162 tun od výrobce v německém Gunzenhausenu nedaleko Norimberku na místo určení byla totiž pořádná fuška. Týdny připravovaná cesta se protáhla na pět dní – a čtyřsetkilometrová vzdálenost se prodloužila o 150 kilometrů. Přímo po nejkratší spojnici se totiž jet nedalo. Nadměrný náklad vezený soupravou o celkové délce 34 metrů se i tak mimo jiné musel vejít pod deset mostů.

Zdroj: Youtube