„Zdravotnictví nejsou jenom nemocnice, jsou to i další služby, které musí zajišťovat kraj. Jsem rád, že se nám daří udržovat provoz sítě pohotovostí, že nedochází k omezování ordinačních hodin, takže lidé mohou mít jistotu, že v případě zdravotních potíží mají kde najít pomocnou ruku. Nedílnou součástí je i zajištění činnosti dětského centra nebo záchytek, což jsou činnosti plně nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, za jejichž zajištění odpovídá kraj,“ uvedl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Poškozená auta na parkovišti u herny Mamut v Kutné Hoře po nehodě na kruhové křižovatce ulic Masarykova a Benešova.
Karambol na kruhovém objezdu u Mamuta odnesla chodkyně mnohačetnými zlomeninami

Na provozování sítě pohotovostí v letošním roce Středočeský kraj vyhradil 45 milionů korun. Pro nemocnice založené Středočeským krajem je vyčleněno zhruba 24 milionů korun, pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb lůžkové a ambulantní formy péče na území kraje jde o 19,5 mil. Kč. Zbývajících bezmála 1,5 mil. korun zůstane zatím jako rezerva. Lékařskou pohotovostní službu ve Středočeském kraji zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy nemocnice, kde jsou v případě potřeby k dispozici navazující odborná vyšetření. Výjimkou je pohotovost v oboru zubní lékařství, kde jsou služby zajištěny v rámci některých vybraných nemocnic či nasmlouvané přímo s ordinacemi.

Z předání háčkovaných medvídků záchranářům v Kolíně pro děti do sanitek.
Háčkovaní medvídci se vozí v sanitkách. Hračky dělají radost dětem i seniorům

Středočeský kraj chce udržet vysoký standard poskytované zdravotní péče, proto svým nemocnicím poskytne další investiční dotace. Mezi nemocnice v Benešově, Mladé Boleslavi, Příbrami, Kladně a Kolíně, pod kterou spadá také nemocnice v Kutné Hoře letos kraj rozdělí celkem 174,5 milionů korun na sedm různých projektů. Benešovská nemocnice pomocí dotace 40 milionů korun dokončí rekonstrukci spalovny, protože současný stav technologií z roku 2023 je na samé hranici životnosti. V Kolíně díky dotaci kraje ve výši 20 milionů započnou s výstavbou centrálního skladu a archivu. Pro nemocnici v Kutné Hoře se za 10 milionů od kraje pořídí nová zdravotnická technika pro několik ambulancí a oddělení včetně RTG skiagrafu. V Mladé Boleslavi začnou s úpravou pavilonů pro přemístění oddělení urologie a ORL tak, aby byly blíže centrálním operačním sálům, na což kraj přispěje částkou přes 24 milionů korun a tamtéž díky pětimilionové dotaci pořídí tři nové výtahy. Jeden z nich nahradí exemplář z roku 1991.